Klart for å dele kunnskap fra hele Norden

Chris Jensen ser fram til å lytte til erfaringer fra andre land under den nordiske ARR-konferansen i Oslo i oktober. (Foto: Bjørn Kvaal)

Av Bjørn Kvaal

– De fleste av oss vil sikkert mene at vi har rimelig oversikt over retningslinjer og arbeidsmetoder, og er enige om at det ofte er nyttig med samhandling med andre profesjoner. Men læring er kontinuerlig arbeid. På denne konferansen skal vi gi deltakerne oversikt over ny forskning og arbeidsmetoder fra hele Norden. Slik kan man kan ta en avsjekk av egen kunnskap og tenkning og samtidig få ideer til nye arbeidsmetoder.

Det sier daglig leder Chris Jensen ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR).

Ansatte i praksisfeltet møtes

Konferansen han snakker om er den femte nordiske konferansen innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR). Cirka 170 deltakere fra alle de nordiske landene skal samles. De fleste jobber i praksisfeltet. Halvparten er fra Norge, resten fra de andre nordiske landene.

Konferansen holdes 1.-3. oktober 2018 på Scandic Holmenkollen Park, noen steinkast unna Holmenkollbakken i Oslo.

– ARR har tatt noen store steg fremover de siste årene, men fortsatt er det mye kunnskap som må deles og forskning som må gjøres. Derfor er slike samlinger viktige, sier Jensen.

Direktoratene samles

På programmet står en rekke parallellseminar og mulighet for å delta i arbeidsgrupper med ulike tema. Se hele programmet her.

Jensen er glad for at helsedirektør Bjørn Guldvog og arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng skal delta under debatten om nordiske perspektiv på ARR første konferansedag. Samarbeidet mellom de to direktoratene for å styrke ARR-feltet er et viktig tiltak sett fra norsk side.

Les om samarbeidet i Norge
Les hele strategien for arbeid og helse

I denne debatten deltar representanter fra tilsvarende direktorat i Finland og Danmark.

Ser til kommunene

Arbeidsrettet rehabilitering i de nordiske landene har mange likhetstrekk. Samtidig er det ulike måter landene løser oppgavene på. Kun Norge har for eksempel døgnbasert opphold innen ARR hos private institusjoner. Samtidig ser vi at i rehabiliteringsfeltet generelt her i landet overføres mer og mer ansvar til kommunene. Da er det naturlig at også kommunene får en større rolle i oppfølging av sykmeldte som et ledd i en samhandlingskjede, slik det er gjort i Sverige og Danmark.

– Jeg ser fram til å høre innlegg og diskusjoner om strategier i de nordiske landene rundt arbeid og helse. Jeg er sikker på at vi har mye å lære av hverandre, sier Jensen.

Arbeidsgruppe fra fem land

Han har vært medlem av en arbeidsgruppe som siden 2017 har planlagt det faglige innholdet i konferansen. De andre medlemmene i gruppen har vært Irene Øyeflaten og Thomas Johansen fra NK-ARR, Christian Ståhl fra National Centre for Work and Rehabilitation i Sverige, Merete Labriola fra Defactum i Danmark og Pirjo Juvonen-Posti fra Det finske instituttet for arbeidshelse pluss den islandske stiftelsen VIRK.