Fire av ti sykemeldte føler seg overlatt til seg selv

– De sykmeldte trekker frem forhold på arbeidsplassen som noe av det viktigste som kunne ha hjulpet dem tilbake i jobb, sier daglig leder Chris Jensen (til venstre) ved NK-ARR. Her i samtale med helsedirektør Stein Guldvog under presentasjonen av Helsepolitisk barometer 2017. (Foto: Bjørn Kvaal)

Av Bjørn Kvaal

Det viser tall fra Kantar TNS Helsepolitiske barometer 2018, som ble presentert 11. april.

 – Ikke alle trenger hjelp

2072 personer over 18 år har svart på undersøkelsen.

– Det er naturlig at noen personer ikke trenger hjelp for å komme tilbake i arbeid etter sykemelding. Men når 45 prosent sier de ikke fikk hjelp til å komme tilbake i jobb, så er det høyt. Dessuten svarer 68 prosent at de mener deres sykefravær kunne ha vært redusert, særlig hvis det hadde vært gjort endringer på arbeidsplassen.

Det sier daglig leder Chris Jensen ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering ved Rehabiliteringssenteret AiR.

Savner sjefen

I undersøkelsen sier cirka halvparten (52 prosent) at tiltak de fikk satt i verk hjalp dem til å komme tilbake i jobb. Opplegg som blant annet arbeidsrettet rehabilitering hjelper altså i mange tilfeller.

– Men det er viktig å se nærmere på at 45 prosent ikke har opplevd å få tiltak, sier Jensen, som mener det er en rekke tiltak og aktører som kunne ha bidratt mye mer.

Mange sykmeldte peker på tiltak på arbeidsplassen som et middel til å redusere sykefraværet. Likevel er det kun 12 prosent av de sykmeldte som mener arbeidsgiver eller nærmeste leder var den som hjalp dem mest med å komme tilbake til jobb.

Legene kan bli enda viktigere

22 prosent fikk hjelp fra fastlege. I Helsepolitisk barometer i 2017 var dette tallet 25 prosent.

– De sykmeldte trekker frem forhold på arbeidsplassen som noe av det viktigste som kunne ha hjulpet dem. Mer oppmerksomhet på dette fra både arbeidsgivers og fastleges side, og samarbeid mellom disse, kan være viktig, kommenterer Jensen.

Fastlegen oppleves oftere enn arbeidsgiver å være den som bidrar mest til å komme tilbake i jobb.

– Fastlegen betyr mye for en del av de som er sykmeldt. Dette er naturlig i kraft av rollen fastlegen har som sykmelder. Men fastlegenes betydning kunne vært enda mer avgjørende hvis arbeidsdimensjonen var bedre integrert i helsevesenet, mener Jensen og viser til hva arbeid betyr for folks helse.

Jensen sier også at bedriftshelsetjenesten spiller en veldig liten rolle for de fleste. Kun fire prosent av de sykmeldte sier i undersøkelsen at de fikk hjelp av bedriftshelsetjenesten til å komme tilbake i arbeid.

138 000 tapte årsverk

I fjerde kvartal 2017 var det 5,5 prosent sykefravær som var meldt av lege, i følge Nav.

– I Norge er det cirka 2,5 millioner sysselsatte. 5,5 prosent legemeldt sykefravær gir da anslagsvis 138 000 tapte årsverk. IA-avtalen som nå skal reforhandles har med andre ord stort potensial, sier Jensen.

Av de som har vært sykmeldt mer enn to uker i løpet av de siste fem årene, melder så mange i Kantar TNS-undersøkelsen om hvor lenge de har vært sykemeldt:

2-8 uker: 40 %

2-6 måneder: 25 %

6-12 måneder: 12 %

Mer enn ett år: 20 %

 Flere resultater kan ses her