1. Hjem
  2. Arrangement
  3. Møteplassen
  4. Møteplassen 2019
Illustrasjon som viser et tverrfaglig team

“Tverrfaglig arbeid i arbeidsrettet rehabilitering”

Møteplassen 2019
I arbeidsrettet rehabilitering jobber vi tverrfaglig. Men hvorfor gjør vi det? Og hvordan vet vi egentlig at vi jobber tverrfaglig? Hva hemmer tverrfaglig arbeid, og hva fremmer tverrfaglig arbeid? Hva sier forskning, hva gjør vi i praksis og hvilke behov har folk som bruker tjenestene våre?
Få tid til å reflektere over hvordan dere jobber i teamet, innspill på hva som finnes av forskning, hva andre team gjør og finn ut hva dere vil gjøre annerledes hos dere når dere kommer hjem.

Møteplassen er for deg som jobber på team eller driver utviklingsarbeid innen arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kom gjerne to eller flere fra samme institusjon. Med en felles forståelse for kunnskapsgrunnlaget er det lettere å gjennomføre endringer når dere kommer hjem.

13. - 14. november 2019

Kr. 2000,- inkl. lunsj begge dager

Fullbooket
Vil du stå på venteliste? Kontakt guro.lien@arbeidoghelse.no

Program

Dag 1

Onsdag
13. november

Tverrfaglig arbeid i ARR-teamet

08:30 – 09:00

Registrering

09:00 – 09:20

Introduksjon: Arbeidsrettet rehabilitering – et fagfelt under utvikling
v/Chris Jensen, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

09:20 – 10:20

Hvordan håndterer og samkjører vi overlapp mellom rollene i teamet?
Innlegg og workshop v/Charlotte Lundgren, forfatteren av “Teamwork in medical rehabilitation”

10:35 – 11:25

Hvordan håndterer vi motgang og uenigheter i teamet?
Innlegg og workshop v/Charlotte Lundgren, forfatteren av “Teamwork in medical rehabilitation”

11:40 – 12:30

Hvordan jobber vi med felles læring i teamet?
Innlegg og workshop v/Charlotte Lundgren, forfatteren av “Teamwork in medical rehabilitation”

12:30 – 13:30

Lunsj

13:30 – 16:30

Hva er tverrfaglighet?
Hvorfor jobber vi tverrfaglig?
Hvor tverrfaglig jobber vi i ARR i dag?
Hva hemmer og fremmer tverrfaglig arbeid?

Innlegg og workshops v/Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

18:00

Middag på Fisketorget

Dag 2

Torsdag
14. november

Tverrfaglig arbeid i framtida

Hva hvis vi differensierer målgruppa i arbeidsrettet rehabilitering (ARR)?

09:00 – 09:15

Oppsummering av dag 1 og intro til dag 2
v/Chris Jensen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

09:15 – 09:30

Målgruppas betydning for tverrfaglig teamarbeid
v/Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

09:30 – 09:50

Målgruppas betydning for innholdet i ARR-tilbud
v/Yngvil Wendelbo, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

10:05 – 10:25

Funn fra analysen av ARR-tilbudet vårt
v/Muritunet

10:25 – 12:00

Workshop: Hvilke muligheter og begrensninger gir det oss hvis vi differensierer målgruppene i arbeidsrettet rehabilitering? 
v/Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

12:00 – 12:30

Oppsummering og avstemning: Skal vi jobbe videre med å differensiere målgruppene i arbeidsrettet rehabilitering?
v/Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

12:30

Lunsj – mulighet for å pakke inn og ta med maten

14:20

Første fly til Oslo
14:20
SAS Ålesund – Oslo Gardermoen
16:25 SAS Ålesund – Oslo Gardermoen
16:35 Norwegian Ålesund – Oslo Gardermoen

Hvordan vil du komme deg  til flyplassen?

Ta taxi 15-20 minutter
Ring Taxi tlf. 07012
Ålesund Taxi tlf. 70 10 30 00

eller

Gå, ta hurtigbåt og flybuss  25-30 minutter
Gå til hurtibåtkaia, ta hurtigbåt til Valderøya og flybussen derfra

Mer om transport til og fra flyplassen

Samarbeidspartner
2019
Meny