25. og 26. oktober 2016
på Union scene i Drammen

Takk til alle dere som var med på Møteplassen i år og bidro til god stemning og nyttig innhold!
Presentasjonene og forestillingen finner du på sine respektive plasser i programmet under.

Program Dag 1

Tirsdag 25. oktober

11.00 – 12.00

Irene Øyeflaten, forsker – Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering disputerte nylig ved Universitetet i Bergen om prediktorer for tilbakegang i arbeid med særlig fokus på «fear avoidance».

Se presentasjonen hennes fra Møteplassen 2016:

irene_oyeflaten2016

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 15.45

 

Hysnes Helsefort har avsluttet sitt prosjekt om å undersøke effekter av arbeidsrettet rehabilitering.

Hysnes folkene viser oss hva som foregikk på Helsefortet.

Forestillingen kan ses på Youtube: Hysnes i praksis

(hvis lenken ikke fungerer kan denne adresse kopieres inn i nettleseren: https://www.youtube.com/watch?v=JsG_cjtjQE0&feature=youtu.be)

 

Medvirkende:

Mathias Brobakken
Eli Alperstein
Hilde Pernille Ytrestøl
Martin Skagseth
Hanne Tenggren
Wenche Mårvik

 

Marius Steiro Fimland, forsker – Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU
forteller om forskningsresultatene fra Hysnes.

Vi har ikke presentasjonen her, men et tidligere foredrag fra Nordisk Konferanse i september er tilgjengelig: Resultater Hysnes

16.00 – 17.00

 

Ulrik Gensby, forsker – Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
har avsluttet et forskningsopphold ved Institute of Work and Health, Toronto, om prosess på arbeidsplassen (ledelse og organisering), når sykmeldte skal tilbake i arbeid.Presentasjon ikke tilgjengelig. Studiet publiseres i 2017.
  Middag

 

Program Dag 2

Onsdag 26. oktober

09.00 – 09.10

Åpning og introduksjon til dagens workshop; Arbeidsgivers rolle i ARR

09.10 – 09.30

Hvordan innvolverer vi arbeidsgiver i ARR program i dag?

09.30 – 10.30

Er både arbeidsgiver og arbeidstaker brukere i et ARR program?

Presentasjon  og perspektiver på «Jobb motor» – Et designdrevet innovasjonsprogram

Toril Dale NK-ARR,

Else Marie Pallisgård- Skogli Helse og Rehabiliteringssenter

Unni Høiby, Seniorrådgiver HR, DNB

10.30 – 10.45

Pause

10:45 – 10.55

Oppfølgingsplanen der både arbeidsgiver og arbeidstaker er brukere av ARR – hovedkonseptet utviklet i prosjektet «Jobbmotor»

11.00 – 11.45

Hva kan en slik oppfølgingsplan det bety for oss som klinikere og for ARR programmene, – dialogkafé

11.45 – 12.45

Lunsj

12.45 – 13.45

Dialogkafé om

1) konsekvenser for ARR oppholdet og

2) ARR teamets utfylling av planen

14.00 – 14.45

I lys av dagens arbeid hva kan vi se for oss av nødvendigheten av og nye muligheter for tjenesteutvikling

14.45 – 15.00

Avslutning

 

Om Møteplassen

Vi arrangerer årlig en møteplass for institusjoner med ARR – program med dag- eller døgntilbud i spesialisthelsetjenesten. Målgruppen er fagpersoner fra det tverrfaglige praksisfeltet, administrasjon og ledelse.
Vi ønsker at deltakerne skal få faglig påfyll og innspill til forbedret praksis, samt tid og mulighet for gode faglige diskusjoner.

Målgruppe

  • arbeider med arbeidsrettet rehabilitering på institusjon i spesialisthelsetjenesten.
  • arbeider med tverrfaglig Raskere tilbake-tilbud på institusjon eller sykehusavdeling.
  • er fagperson i praksisfeltet.
  • er leder av arbeidsrettet rehabiliteringsprogram eller Raskere tilbake-program.

Hensikt

Å videreutvikle arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Ønsket resultat på lang sikt er å

  • Få en omforent forståelse av kjernen i fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering
  • Sikre tilgang til ny kunnskap som resulterer i forbedret praksis
  • Styrke institusjoner på helseforetaksnivå