SETT AV TID TIL Å REFLEKTERE OVER EGEN PRAKSIS

Gå i dybden på arbeidsrettet rehabilitering

Uansett om du ønsker å gå i dybden på praksis i eller forskning som er relevant for arbeidsrettet rehabilitering, har du nå muligheten. Bli med på dybdemøtene våre – sett av tid til å reflektere over egen praksis i en hektisk hverdag!
DYBDEMØTER HØSTEN 2021

Dybdemøter om forskning
– for deg som vil vite mer om kunnskapsgrunnlaget

I dybdemøtene om forskning tar vi for oss viktige forskningsfunn som er relevante for arbeidsrettet rehabilitering og går i dybden på dem. En av våre forskere presenterer et funn eller en studie, hvordan den kan tolkes og hva den kan ha å si for praksis.

Underveis i møtet kan du stille spørsmål og bli med og diskutere funnene. Slik kommer vi sammen dypere inn i forskningen – og tettere på praksis.

Du velger selv om du blir med på ett, to eller flere møter.

Datoer høsten 2021

Torsdag
2. sept.

09.00–11.00 +
13.00–15.00

Tema: Hva betyr FHI-rapporten om effekten av arbeidsrettet rehabilitering for praksis?

Møtet er fulltegnet

Torsdag
30. sept.

09.00–11.00 +
13.00–15.00

Tema: Hvordan styrke forventningene om jobb og troen på å mestre den?

Møtet er fulltegnet

Torsdag
28. okt.

09.00–11.00 +
13.00–15.00

Tema: Kan ny modell for dialog med arbeidsgiver være nyttig i arbeidsrettet rehabilitering?

Møtet er fulltegnet

Torsdag
25. nov.

09.00–11.00 +
13.00–15.00

Tema: Vurdering av arbeidsevne i arbeidsrettet rehabilitering – hva er best praksis, og hva skal vurderingen brukes til?

Møtet er fulltegnet

Dybdemøter om praksis
– møter mellom kompetansetjenesten og én og én organisasjon

Til høsten velger vi, basert på erfaringer fra vårens dybdemøter, å tilby dybdemøter til én og én organisasjon om gangen.

Dybdemøtene om praksis gir muligheten til å:

  • sette av tid til å løfte blikket og reflektere over faglige problemstillinger i en hektisk hverdag
  • gå i dybden på det temaet eller den problemstillingen som er relevant for deg og din organisasjon akkurat nå – uavhengig av om andre som leverer arbeidsrettet rehabilitering er opptatt av det samme
  • møtes på tvers internt for å diskutere relevante temaer og egen praksis fire ganger i løpet av høsten.

Datoer høsten 2021

September–desember
2021

Fire dybdemøter – din organisasjon kan velge tema

Påmeldingen er stengt

Tidligere dybdemøter

Januar–juni 2021

Regionale dybdemøter om praksis i arbeidsrettet rehabilitering

Meny