SETT AV TID TIL Å REFLEKTERE OVER EGEN PRAKSIS

Gå i dybden på arbeidsrettet rehabilitering

Uansett om du ønsker å gå i dybden på praksis i eller forskning som er relevant for arbeidsrettet rehabilitering, har du nå muligheten. Bli med på dybdemøtene våre – sett av tid til å reflektere over egen praksis i en hektisk hverdag!
PÅGÅENDE DYBDEMØTER

Høsten 2022

Dybdemøter høsten 2022: Book en forsker!

TIDLIGERE DYBDEMØTER

Jan. – jun. 2022

Dybdemøter våren 2022: Book en forsker!

Sept. – des. 2021

Dybdemøter om forskning i arbeidsrettet rehabilitering

25. nov. 21

Vurdering av arbeidsevne i arbeidsrettet rehabilitering

28. okt. 21

Kan ny modell for dialog med arbeidsgiver være nyttig i arbeidsrettet rehabilitering?

30. sept. 21

Hvordan styrke forventningen om å komme i jobb og troen på å mestre jobben?

2. sept. 21

FHI-rapporten om arbeidsrettet rehabilitering

Sept. – des. 2021

Dybdemøter om praksis i arbeidsrettet rehabilitering

Jan. – juni 2021

Regionale dybdemøter om praksis i arbeidsrettet rehabilitering