Regionale dybdemøter om praksis i arbeidsrettet rehabilitering

REGIONALE DYBDEMØTER

Gå i dybden på praksis

Har dere faglige problemstillinger dere ønsker å gå i dybden på? Bli med i en digital møterekke der dere kan diskutere slike problemstillinger med andre som jobber med arbeidsrettet rehabilitering i regionen.

Regionale dybdemøter om praksis i arbeidsrettet rehabilitering