Dybdemøter våren 2022: Book en forsker!

I vårens dybdemøter gir vi dere muligheten til å booke en forsker og en møteleder fra Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering. Vi tilbyr fire ulike temaer hvor vi både presenterer forskning for dere og leder den påfølgende diskusjonen i kollegiet ditt.

Til avtalt tid

2 timer

Teams

Påmelding lukket

Ønsker du å få presentert forskning på arbeidsrettet rehabilitering og diskutere med kollegaene dine hvordan dere kan bruke den aktuelle forskningen? Våren 2022 går vi i dybden på aktuelle temaer innen praksis, teamarbeid og utvikling av nye tilbud.

Vårens tilbud gis organisasjonsvis – det vil si at vi tilbyr møter med én og én organisasjon/virksomhet av gangen.

Vårens fire temaer er:

Vi sammenfatter effektstudier på arbeidsrettet rehabilitering og ser på varigheten av rehabiliteringsprogrammer. Hvilke tilbud bør vi egentlig gi?

Ved forsker Chris Jensen og en møteleder fra Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Forskning viser at deltakers egen vurdering av arbeidsevne langt sikrere forutsier framtidig arbeidsdeltakelse enn fagpersoners vurdering. Hvordan kan vi bruke dette til å gi deltakeren et så riktig forløp som mulig?

Ved forsker Irene Øyeflaten og en møteleder fra Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Vi drøfter grep og tilrettelegginger som gir bedring i kognitiv fungering under og etter rehabiliteringsforløpet – med fokus på aktiviteter og øvelser som påvirker retur til jobb. Hvordan kan slike tiltak integreres i rehabiliteringsprogrammet?

Ved forsker Thomas Johansen og en møteleder fra Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Vi ser på forskning om teamsamarbeid og ulike grader av samarbeid på tvers av fagprofesjonene, og stiller blant andre disse spørsmålene: Hvordan samarbeider teamet vårt i dag? Hvordan ønsker vi å samarbeide? Hvordan får vi til reelt samarbeid på tvers av profesjonene? Hvilken modell for teamsamarbeid passer best til vår deltakergruppe?

(Dette temaet krever at dere som deltar på forhånd fyller ut et enkelt skjema om grad av fagsamarbeid i dag. Vi sender ut skjemaet før møtet.)

Ved forsker Monica Eftedal og en møteleder fra Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Organisasjonen din kan velge så mange temaer dere vil – ett, to, tre eller alle fire. Det blir ett møte per tema.

På hvilke datoer arrangeres møtene?
Dato for møtet eller møtene finner vi sammen dere. Etter at dere har meldt dere på til de temaene dere er interessert i, kontakter vi dere for finne datoer som passer både dere og oss. Hvis dere melder dere på til flere møter, kan et godt mellomrom mellom møtene for eksempel være én måned.

Hvem kan melde seg på?
Alle organisasjoner som på en aller annen måte er tilknyttet fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering og har interesse av ett eller flere av temaene kan melde seg på. Vårens temaer er særlig tilpasset organisasjoner som selv leverer arbeidsrettet rehabilitering.

Hva inneholder møtene?
Ved alle temaene vil forskeren innlede med å presentere aktuell forskning. Deretter igangsetter og leder møtelederen deretter en diskusjon i kollegiet ditt om hvordan dere kan gjøre bruk av den aktuelle forskningen. Forskeren deltar i hele møtet.

Hva er målet med møtene?
Målet med dybdemøtene er todelt: både å gi dere innsikt i ny forskning og gi dere mulighet til å diskutere, utvikle og styrke egen praksis.

Hva koster møtene?
Møtene er gratis. Å spre kunnskap og bidra til praksisutvikling tilhører kompetansetjenestens kjerneoppgaver.

Hvor mange kan delta i hvert møte?
Vi åpner for inntil ti ansatte fra organisasjonen din i hvert møte. Vi begrenser antallet for å kunne gi rom i diskusjonen til alle som deltar. Hvis dere melder dere på til flere møter, kan det gjerne være ulike deltakere fra gang til gang.

Hvordan gjennomføres møtene?
Alle møtene gjennomføres i utgangspunktet digitalt, på Teams.

I møtene anbefaler vi sterkt at alle møtedeltakere sitter ved hver sin skjerm (og ikke sitter samlet). Dette gir best lyd og gjør det lettest å se hverandre.

Hvor lenge varer hvert møte?
Møtene varer i inntil to timer.

Påmeldingsfrist og «først til mølla»
Du kan melde på organisasjonen din fram til og med onsdag 19. januar. Ved stor interesse gjelder førstemann til mølla-prinsippet.

Kontaktperson
Har du andre spørsmål knyttet til dybdemøtene våren 2022? Nøl ikke med å kontakte Stefan Brunvatne.

Vel møtt i dybdemøter!