GÅ I DYBDEN PÅ FORSKNING

Vurdering av arbeidsevne i arbeidsrettet rehabilitering: Hva er best praksis og hva skal vurderingen brukes til?

Vurdering av arbeidsevne står sentralt i arbeidsrettet rehabilitering. Hvilke ulike perspektiver har aktører innen helse og trygd i sine vurderinger av arbeidsevne? Hvordan kan en arbeidsevnevurdering brukes?

25. november kl. 09.00–11.00 og 13.00–15.00

Digitalt på Teams

Gratis

Vi går i dybden på arbeidsevnevurderinger i arbeidsrettet rehabilitering

Svensk forskning viser at aktører innenfor helse og trygd har ulike perspektiv i sin vurdering av arbeidsevne og at egenvurdert arbeidsevne bør vektlegges i større grad. De svenske forskerne har også undersøkt i hvilken grad en arbeidsevnevurdering sier noe om folk kommer tilbake i jobb.

Hvordan bør vi bruke arbeidsevnevurderinger i arbeidsrettet rehabilitering? Hva er best praksis? Hva skal vurderingen brukes til?

I dette dybdemøtet vil vi diskutere arbeidsevnevurderinger i arbeidsrettet rehabilitering i lys av to artikler fra Christian Ståhl m.fl. ved Linköping Universitet i Sverige.

PROGRAM

1. Hvilke ulike perspektiv har den sykmeldte selv og aktører innen helse og trygd ved vurdering av arbeidsevne? Har ulike perspektiv noe å si for om resultatet av arbeidsevnevurderingen kan forutsi om folk kommer tilbake i jobb?

Presentasjon ved Irene Øyeflaten, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Vi går i dybden: Diskusjon og spørsmål fra møtedeltakerne og seniorrådgiver Stefan Brunvatne.

Pause

2. Vurdering av arbeidsevne i arbeidsrettet rehabilitering: Hva er best praksis, og hva skal vurderingen brukes til?

Presentasjon ved Irene Øyeflaten, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Vi går i dybden: Diskusjon og spørsmål fra møtedeltakerne og seniorrådgiver Stefan Brunvatne.

RELEVANT FAGSTOFF

Mer om dybdemøtene om forskning