GÅ I DYBDEN PÅ FORSKNING

Vurdering av arbeidsevne i arbeidsrettet rehabilitering: Hva er best praksis og hva skal vurderingen brukes til?

Vurdering av arbeidsevne står sentralt i arbeidsrettet rehabilitering. Hvilke ulike perspektiver har aktører innen helse og trygd i sine vurderinger av arbeidsevne? Hvordan kan en arbeidsevnevurdering brukes?

25. november kl. 09.00–11.00 og 13.00–15.00

Digitalt på Teams

Gratis

Vi går i dybden på arbeidsevnevurderinger i arbeidsrettet rehabilitering

Svensk forskning viser at aktører innenfor helse og trygd har ulike perspektiv i sin vurdering av arbeidsevne og at egenvurdert arbeidsevne bør vektlegges i større grad. De svenske forskerne har også undersøkt i hvilken grad en arbeidsevnevurdering sier noe om folk kommer tilbake i jobb.

Hvordan bør vi bruke arbeidsevnevurderinger i arbeidsrettet rehabilitering? Hva er best praksis? Hva skal vurderingen brukes til?

I dette dybdemøtet vil vi diskutere arbeidsevnevurderinger i arbeidsrettet rehabilitering i lys av to artikler fra Christian Ståhl m.fl. ved Linköping Universitet i Sverige.

PROGRAM

1. Hvilke ulike perspektiv har den sykmeldte selv og aktører innen helse og trygd ved vurdering av arbeidsevne? Har ulike perspektiv noe å si for om resultatet av arbeidsevnevurderingen kan forutsi om folk kommer tilbake i jobb?

Presentasjon ved Irene Øyeflaten, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Vi går i dybden: Diskusjon og spørsmål fra møtedeltakerne og seniorrådgiver Stefan Brunvatne.

Pause

2. Vurdering av arbeidsevne i arbeidsrettet rehabilitering: Hva er best praksis, og hva skal vurderingen brukes til?

Presentasjon ved Irene Øyeflaten, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Vi går i dybden: Diskusjon og spørsmål fra møtedeltakerne og seniorrådgiver Stefan Brunvatne.

RELEVANT FAGSTOFF

Mer om dybdemøtene om forskning

Høsten 2021 blir det fire dybdemøter om forskning hver fjerde torsdag fra september til november:

 • 2. september: FHI-rapport om effekten av arbeidsrettet rehabilitering v/Chris Jensen
 • 30. september: Hvordan styrke forventningene om jobb og troen på å mestre den? v/Thomas Johansen
 • 28. oktober: Kan ny modell for dialog med arbeidsgiver være nyttig i arbeidsrettet rehabilitering? v/Monica Eftedal
 • 25. november: Vurdering av arbeidsevne i arbeidsrettet rehabilitering v/Irene Øyeflaten

Vi kaller det «dybdemøter» fordi vi ønsker at møtene skal være en arena for å gå i dybden på forskning.

I møtene får du muligheten til å:

 • gå i dybden på forskningsfunn i arbeidsrettet rehabilitering
 • stille spørsmål direkte til forskerne
 • få innspill fra forskerne våre på hva forskningen kan bety for praksis i arbeidsrettet rehabilitering

En forsker fra kompetansetjenesten stiller i hvert møte, i tillegg til en rådgiver som fasiliterer møtet og stiller forskeren kritiske spørsmål.

Dybdemøtene passer for deg som leverer arbeidsrettet rehabilitering, uansett om det er:

 • i regi av spesialisthelsetjenesten
 • i regi av Nav
 • polikliniske tilbud
 • dagtilbud
 • døgntilbud

Med arbeidsrettet rehabilitering mener vi i denne sammenhengen all rehabilitering som har arbeid som hovedmål.

Ja! Det er kun plass til inntil 11 personer i hvert møte. Dette er for å sikre at vi ikke blir for mange, slik at alle som deltar får rom til å stille spørsmål som går i dybden på temaet.

Siden det er begrenset antall plasser, gjelder først-til-mølla-prinsippet.
Du får svar på om du har fått plass senest to dager etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Ja, i etterkant av hvert møte publiserer vi et intervju med den aktuelle forskeren fra kompetansetjenesten.

Rådgiver Stefan Brunvatne