GÅ I DYBDEN PÅ FORSKNING

Kan ny modell for dialog med arbeidsgiver være nyttig i arbeidsrettet rehabilitering?

I Sverige har de utviklet en ny, strukturert modell for dialog med arbeidsgiver. Vi går i dybden på denne dialogmodellen. Kan den hjelpe folk tilbake i jobb? Kan den tilføre noe nytt og nyttig til dialogen med arbeidsgivere?

28. oktober kl. 09.00–11.00 og 13.00–15.00

Digitalt på Teams

Gratis

Vi går i dybden på ADA+, en modell for dialog med arbeidsgiver

Dialogmodellen ADA+ skal fremme dialog mellom alle involverte aktører. Den bygger på en strukturert planlegging, oppfølging og støtte til både sykemeldte og arbeidsgivere.

Modellen er testet ut i et samarbeid mellom Universitetet i Umeå og Stressrehabiliteringsklinikken ved Norrlands universitetssykehus i Umeå, Sverige.

I dette dybdemøtet presenterer vi resultater fra den svenske studien. Vi tar utgangspunkt i to kvalitative artikler.

PROGRAM

1. Hva kjennetegner ADA+ modellen og hvilke erfaringer har arbeidsgivere og arbeidstakere med modellen?

 • Presentasjon ved Monica Eftedal, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
 • Vi går i dybden: Diskusjon og spørsmål fra møtedeltakerne og spesialrådgiver Solveig Svardal

Pause

2.Tilfører ADA+ modellen noe nytt i forhold til etablert praksis innen arbeidsrettet rehabilitering, og hvordan lykkes med en slik dialogmodell i arbeidsrettet rehabilitering?

 • Innledning ved Monica Eftedal, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
 • Diskusjon og spørsmål fra møtedeltakerne og spesialrådgiver Solveig Svardal
RELEVANT FAGSTOFF

Mer om dybdemøtene om forskning

Høsten 2021 blir det fire dybdemøter om forskning hver fjerde torsdag fra september til november:

 • 2. september: FHI-rapport om effekten av arbeidsrettet rehabilitering v/Chris Jensen
 • 30. september: Hvordan styrke forventningene om jobb og troen på å mestre den? v/Thomas Johansen
 • 28. oktober: Kan ny modell for dialog med arbeidsgiver være nyttig i arbeidsrettet rehabilitering? v/Monica Eftedal
 • 25. november: Vurdering av arbeidsevne i arbeidsrettet rehabilitering v/Irene Øyeflaten

Vi kaller det «dybdemøter» fordi vi ønsker at møtene skal være en arena for å gå i dybden på forskning.

I møtene får du muligheten til å:

 • gå i dybden på forskningsfunn i arbeidsrettet rehabilitering
 • stille spørsmål direkte til forskerne
 • få innspill fra forskerne våre på hva forskningen kan bety for praksis i arbeidsrettet rehabilitering

En forsker fra kompetansetjenesten stiller i hvert møte, i tillegg til en rådgiver som fasiliterer møtet og stiller forskeren kritiske spørsmål.

Dybdemøtene passer for deg som leverer arbeidsrettet rehabilitering, uansett om det er:

 • i regi av spesialisthelsetjenesten
 • i regi av Nav
 • polikliniske tilbud
 • dagtilbud
 • døgntilbud

Med arbeidsrettet rehabilitering mener vi i denne sammenhengen all rehabilitering som har arbeid som hovedmål.

Ja! Det er kun plass til inntil 11 personer i hvert møte. Dette er for å sikre at vi ikke blir for mange, slik at alle som deltar får rom til å stille spørsmål som går i dybden på temaet.

Siden det er begrenset antall plasser, gjelder først-til-mølla-prinsippet.
Du får svar på om du har fått plass senest to dager etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Ja, i etterkant av hvert møte publiserer vi et intervju med den aktuelle forskeren fra kompetansetjenesten.

Rådgiver Stefan Brunvatne