GÅ I DYBDEN PÅ FORSKNING

Kan ny modell for dialog med arbeidsgiver være nyttig i arbeidsrettet rehabilitering?

I Sverige har de utviklet en ny, strukturert modell for dialog med arbeidsgiver. Vi går i dybden på denne dialogmodellen. Kan den hjelpe folk tilbake i jobb? Kan den tilføre noe nytt og nyttig til dialogen med arbeidsgivere?

28. oktober kl. 09.00–11.00 og 13.00–15.00

Digitalt på Teams

Gratis

Vi går i dybden på ADA+, en modell for dialog med arbeidsgiver

Dialogmodellen ADA+ skal fremme dialog mellom alle involverte aktører. Den bygger på en strukturert planlegging, oppfølging og støtte til både sykemeldte og arbeidsgivere.

Modellen er testet ut i et samarbeid mellom Universitetet i Umeå og Stressrehabiliteringsklinikken ved Norrlands universitetssykehus i Umeå, Sverige.

I dette dybdemøtet presenterer vi resultater fra den svenske studien. Vi tar utgangspunkt i to kvalitative artikler.

PROGRAM

1. Hva kjennetegner ADA+ modellen og hvilke erfaringer har arbeidsgivere og arbeidstakere med modellen?

  • Presentasjon ved Monica Eftedal, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
  • Vi går i dybden: Diskusjon og spørsmål fra møtedeltakerne og spesialrådgiver Solveig Svardal

Pause

2.Tilfører ADA+ modellen noe nytt i forhold til etablert praksis innen arbeidsrettet rehabilitering, og hvordan lykkes med en slik dialogmodell i arbeidsrettet rehabilitering?

  • Innledning ved Monica Eftedal, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
  • Diskusjon og spørsmål fra møtedeltakerne og spesialrådgiver Solveig Svardal
RELEVANT FAGSTOFF

Mer om dybdemøtene om forskning