Dybdemøter høsten 2022: Book en forsker!

I dybdemøtene gir vi dere muligheten til å booke en forsker og en møteleder fra kompetansetjenesten. Vi tilbyr to ulike temaer hvor vi både presenterer forskning for dere og leder den påfølgende diskusjonen i kollegiet ditt.

Til avtalt tid

2 timer

Teams

Ønsker du å få presentert forskning på arbeidsrettet rehabilitering og diskutere med kollegaene dine hvordan dere kan bruke den aktuelle forskningen? Høsten 2022 går vi i dybden på to helt ulike temaer: Tverrfaglig teamarbeid og kognitiv fungering.

Høstens tilbud gis organisasjonsvis – det vil si at vi tilbyr møter med én og én organisasjon/virksomhet av gangen.

Høstens to temaer er:

Organisasjonen din kan velge så mange temaer dere vil – ett eller to. Det blir ett møte per tema.

På hvilke datoer arrangeres møtene?
Dato for møtet eller møtene finner vi sammen dere. Etter at dere har meldt dere på til de temaene dere er interessert i, kontakter vi dere for finne datoer som passer både dere og oss.

Hvem kan melde seg på?
Alle organisasjoner som på en aller annen måte er tilknyttet fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering og har interesse av ett eller flere av temaene kan melde seg på. Høstens temaer er særlig tilpasset organisasjoner som selv leverer arbeidsrettet rehabilitering.

Hva inneholder møtene?
Ved alle temaene vil forskeren innlede med å presentere aktuell forskning. Deretter igangsetter og leder møtelederen en diskusjon i kollegiet ditt om hvordan dere kan gjøre bruk av den aktuelle forskningen. Forskeren deltar i hele møtet.

Hva er målet med møtene?
Målet med dybdemøtene er todelt: både å gi dere innsikt i ny forskning og gi dere mulighet til å diskutere, utvikle og styrke egen praksis.

Hva koster møtene?
Møtene er gratis. Å spre kunnskap og bidra til praksisutvikling tilhører kompetansetjenestens kjerneoppgaver.

Hvor mange kan delta i hvert møte?
Vi åpner for inntil ti ansatte fra organisasjonen din i hvert møte. Vi begrenser antallet for å kunne gi rom i diskusjonen til alle som deltar. Hvis dere melder dere på til flere møter, kan det gjerne være ulike deltakere fra gang til gang.

Hvordan gjennomføres møtene?
Alle møtene gjennomføres i utgangspunktet digitalt, på Teams.

I møtene anbefaler vi sterkt at alle møtedeltakere sitter ved hver sin skjerm (og ikke sitter samlet). Dette gir best lyd og gjør det lettest å se hverandre.

Hvor lenge varer hvert møte?
Møtene varer i inntil to timer.

Påmeldingsfrist og «først til mølla»
Du kan melde på organisasjonen din fram til og med 26. september. Det er et begrenset antall plasser denne høsten. Ved stor interesse gjelder førstemann til mølla-prinsippet. Du får en bekreftelse kort tid etter påmeldingsfristen på om din organisasjon har fått plass. Da tar vi også kontakt med deg for å avtale dato/datoer som passer.

Kontaktperson
Har du andre spørsmål knyttet til dybdemøtene høsten 2022? Nøl ikke med å kontakte Anders Bergkvist

Vel møtt i dybdemøter!