DYBDEMØTER

Gå i dybden på forskning

Hva sier forskningen? Hvordan tolker våre forskere funnene? Hva kan funnene ha å si for praksis? I fire digitale møter går vi i dybden på forskning som er relevant for arbeidsrettet rehabilitering for å lete etter svar.

2. september kl. 09.00–11.00 og 13.00–15.00

Digitalt på Teams

Gratis

Hva betyr FHI-rapporten om effekten av arbeidsrettet rehabilitering for praksis?

Vi går i dybden på den ferske FHI-rapporten «Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak ved langtidssykmelding: en systematisk oversikt»

Konklusjonen i rapporten er: «Det er usikkert om det er noen forskjell mellom arbeidsrettede rehabiliteringstiltak og andre aktive tiltak eller vanlig praksis i retur til arbeid etter 12 måneder».

Vi ser på resultatene fra de 12 studiene som har undersøkt effekter av tverrfaglig rehabilitering og diskuterer konsekvenser for praksis. Vi kommer inn på betydningen av sykefraværets varighet og innholdet i de tilbudene studiene undersøker.

PROGRAM

1. Hva er hovedfunnene i FHI-rapporten, og hvordan kan de tolkes?

 • Presentasjon ved Chris Jensen, forsker og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
 • Vi går i dybden: Diskusjon og spørsmål fra møtedeltakerne og en av våre rådgivere

Pause

2. Hva kan funnene i rapporten ha å si for praksis i arbeidsrettet rehabilitering?

 • Ved Chris Jensen, forsker og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
 • Diskusjon og spørsmål fra møtedeltakerne og en av våre rådgivere
RELEVANT FAGSTOFF

Mer om dybdemøtene om forskning

Høsten 2021 blir det fire dybdemøter om forskning hver fjerde torsdag fra september til november:

 • 2. september: FHI-rapport om effekten av arbeidsrettet rehabilitering v/Chris Jensen
 • 30. september: Hvordan styrke forventningene om jobb og troen på å mestre den? v/Thomas Johansen
 • 28. oktober: Kan ny modell for dialog med arbeidsgiver være nyttig i arbeidsrettet rehabilitering? v/Monica Eftedal
 • 25. november: Vurdering av arbeidsevne i arbeidsrettet rehabilitering v/Irene Øyeflaten

Vi kaller det «dybdemøter» fordi vi ønsker at møtene skal være en arena for å gå i dybden på forskning.

I møtene får du muligheten til å:

 • gå i dybden på forskningsfunn i arbeidsrettet rehabilitering
 • stille spørsmål direkte til forskerne
 • få innspill fra forskerne våre på hva forskningen kan bety for praksis i arbeidsrettet rehabilitering

En forsker fra kompetansetjenesten stiller i hvert møte, i tillegg til en rådgiver som fasiliterer møtet og stiller forskeren kritiske spørsmål.

Dybdemøtene passer for deg som leverer arbeidsrettet rehabilitering, uansett om det er:

 • i regi av spesialisthelsetjenesten
 • i regi av Nav
 • polikliniske tilbud
 • dagtilbud
 • døgntilbud

Med arbeidsrettet rehabilitering mener vi i denne sammenhengen all rehabilitering som har arbeid som hovedmål.

Ja! Det er kun plass til inntil 11 personer i hvert møte. Dette er for å sikre at vi ikke blir for mange, slik at alle som deltar får rom til å stille spørsmål som går i dybden på temaet.

Siden det er begrenset antall plasser, gjelder først-til-mølla-prinsippet.
Du får svar på om du har fått plass senest to dager etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Ja, i etterkant av hvert møte publiserer vi et intervju med den aktuelle forskeren fra kompetansetjenesten.

Rådgiver Stefan Brunvatne

Oppsummering og presentasjon

I etterkant av møtet har Chris Jensen formidlet de viktigste punktene fra sin presentasjon gjennom et intervju.

Les intervjuet med Chris

Se Chris sin presentasjon (pdf)