DYBDEMØTER

Gå i dybden på forskning

Hva sier forskningen? Hvordan tolker våre forskere funnene? Hva kan funnene ha å si for praksis? I fire digitale møter går vi i dybden på forskning som er relevant for arbeidsrettet rehabilitering for å lete etter svar.

2. september kl. 09.00–11.00 og 13.00–15.00

Digitalt på Teams

Gratis

Hva betyr FHI-rapporten om effekten av arbeidsrettet rehabilitering for praksis?

Vi går i dybden på den ferske FHI-rapporten «Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak ved langtidssykmelding: en systematisk oversikt»

Konklusjonen i rapporten er: «Det er usikkert om det er noen forskjell mellom arbeidsrettede rehabiliteringstiltak og andre aktive tiltak eller vanlig praksis i retur til arbeid etter 12 måneder».

Vi ser på resultatene fra de 12 studiene som har undersøkt effekter av tverrfaglig rehabilitering og diskuterer konsekvenser for praksis. Vi kommer inn på betydningen av sykefraværets varighet og innholdet i de tilbudene studiene undersøker.

PROGRAM

1. Hva er hovedfunnene i FHI-rapporten, og hvordan kan de tolkes?

  • Presentasjon ved Chris Jensen, forsker og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
  • Vi går i dybden: Diskusjon og spørsmål fra møtedeltakerne og en av våre rådgivere

Pause

2. Hva kan funnene i rapporten ha å si for praksis i arbeidsrettet rehabilitering?

  • Ved Chris Jensen, forsker og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
  • Diskusjon og spørsmål fra møtedeltakerne og en av våre rådgivere
RELEVANT FAGSTOFF

Mer om dybdemøtene om forskning

Oppsummering og presentasjon

I etterkant av møtet har Chris Jensen formidlet de viktigste punktene fra sin presentasjon gjennom et intervju.

Les intervjuet med Chris

Se Chris sin presentasjon (pdf)