TEMA

«Kartlegging i arbeidsrettet rehabilitering
Hvordan gjør vi det i praksis?»

Møteplassen 2018

Møteplassen i år var for praktikere innen arbeidsrettet rehabilitering som ville ha:
▷ Innspill fra forskere og andre praktikere på hva som er praksis innen kartlegging i arbeidsrettet rehabilitering
▷ Tid til å jobbe med en systematisk oversikt over verktøy, metode og praksis for kartlegging i egen institusjon
▷ Innspill til videre utvikling av egen kartleggingspraksis
Chris Jensen

Verktøy, arbeidsevne og forvetninger (PDF)

Chris Jensen

Skjemaer (PDF)

Monica Eftedal

Tverrfaglig kartlegging og evaluering (PDF)

Thomas Johansen

Kognitiv fungering:
Kartlegging av deltakerne og validerte skjemaer (PDF)

Yngvil Wendelbo

Erstatning for presentasjon som bare var bilder og uten tekst:

Verktøykort

Hjelp til å beskrive og systematisere kartleggingsverktøyene på institusjonen (PDF)

Prioriteringsverktøy

Dialogverktøy for prioritering av endringer og forbedringer i egen praksis for kartlegging (PDF)

En foreløpig liste:

Verktøy som skal hjelpe DELTAKEREN med å formidle sin situasjon

 • Generisk selvrapportert helse/helseplager
  • SHC, Subjektive helseplager
 • NORFUNK
  • Norsk. Funksjon skjema
 • Psykisk helse
  • mangler arbeidsdimensjonen
  • mange validerte skjemaer
 • Helserelatert Livskvalitet – Generisk funksjonsevne
 • RRTW – Klar for arbeid
  • validert på norsk
  • uklar sammenheng med Arbeidsdeltakelse
  • Kliniske relevante spørsmål?
 • VAS
 • ARBEIDSBESKRIVELSE
  • Søren Brage

Verktøy som skal hjelpe det DET TVERRFAGLIGE TEAMET med å tilpasse rehabiliteringen til deltakerens situasjon

 • Arbeidsbeskrivelse
  • Søren Brage
 • Sykdomsforståelse illness perceptions
  • Årsak/ attribusjon iPQ
  • Kontroll
  • Varighet
 • Fear avoidance beliefs FABQ
  • 2 skalaer: Gordon Wadel
   • Fysisk aktivitet
   • Arbeidsdeltakelse
  • RTW – SE (Self-efficacy)
   • Predikerer retur til jobb
   • Validert
  • Psykososialt arb.miljø
   • QPS – NORDIC
   • COP-SOC
    • Plukke ut elementer
    • Validert på folk i jobb

Verktøy som skal hjelpe INSTITUSJONEN med å kvalitetssikre tilbudet

 • Kvalitetsregister
  • demografi
  • arbeidsdeltakelse
  • arbeidsevne
  • forventning om rtw
 • Pasienttilfredshet
  • passopp
 • WRFG (eller WRFQ)
  • relevant når man er tilbake i jobb fordi spørsmålene er relatert til arbeidet man gjør

Vil du ha program på papir?
Skriv ut denne siden.
Eller kanskje programmet funker fint  på mobilen din?

Programmet

11. – 12. desember på Hovedscenen på Union Scene i Drammen

Dag 1

Tirsdag
11. desember

KARTLEGGING I ARR

Hvilke verktøy og metoder bruker vi?

08:30 – 09:00

Registrering

09:00 – 09:30

1.1. Velkomst og introduksjon

09:30-10:00

1.2 «Hva sier ARR-veilederen om kartlegging i ARR?» v/Chris Jensen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

10:00-10:15

Pause

10:15 – 11:00

1.3 Workshop: «Oversikt over verktøy for kartlegging vi bruker i dag»
Sammen lager vi en oversikt over hvilke verktøy som blir brukt i praksis, og over noen kunnskapsbaserte verktøy

11:00-11:10

Pause

10:10 – 12:00

1.4 Workshop: «Oversikt over verktøy i egen institusjon»
Hver enkelt institusjon lager en oversikt over hvilke kartleggingsverktøy som er i bruk hos dem

12:00 – 13:00

Lunsj

Hva sier forskningen om god kartlegging og gode kartleggingsverktøy?

13:00 – 13:40

1.5 Kartlegging av deltakeren og validerte skjemaer v/Chris Jensen og Thomas Johansen fra Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

13:40 – 13:50

Pause

13:50 – 14:30

1.6 «Kvalitetsindikatorer i rehabilitering» v/Mari Klokkerud, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering

14:30 – 14:45

Pause

14:45 – 15:50

1.7 Workshop: «En oversikt over hva institusjonene må løse selv med tanke på kartlegging, og hva kompetansetjenesten har ansvar for å løse»

15:50 – 16:05

Pause

16:05 – 16:30

1.8 Workshop: «En foreløpig prioritering av hva vi kan ta tak i når vi kommer hjem»

18:00

Middag på Byssa
18:00 Mingling og mulighet til å kjøpe drikke i baren.
18:30 Middagsbuffet

Dag 2

Onsdag
12. desember

DET TVERRFAGLIGE TEAMET I KARTLEGGING

Hvordan fungerer kartleggingsprosessen?

09:00 – 09:20

2.1 Tilbakeblikk på gårsdagen, og introduksjon til dagen i dag 

09:20 – 09:50

2.2 Workshop: «En oversikt over verktøyene i en tverrfaglig kontekst»

09:50 – 10:00

Pause

10:00 – 10:30

2.3 Tverrfaglig kartlegging og evaluering innen arbeidsrettet rehabilitering – hvilke tema er relevante?  v/forsker Monica Eftedal fra Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

10:30 – 10:45

Pause

10:45 – 11:30

2.4 Workshop: «En oversikt over hvilke elementer som bør være med hvis det tverrfaglige teamet skal lage et sammensatt bilde av deltakerens situasjon»
Sammen lager vi en oversikt over kategorier og elementer som bør være med når de tverrfaglige teamene skal lage et sammensatt bilde av deltakerens situasjon

11:30 – 12:30

Lunsj

12:30 – 13:30

2.5 Workshop: Eksempler på god praksis innen tverrfaglig kartlegging
Hver institusjon lager en oversikt over den tverrfaglige kartleggingsprosessen på egen institusjon. Vi deler de gode eksemplene med hverandre.

13:30 – 13:45

Pause

13:45 – 14:05

2.6  Kartlegging som helsetjeneste v/Yngvil Wendelbo, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
Hvordan skaper vi verdi for deltakeren?

14:05 – 14:40

2.7  Workshop institusjonsvis: Dette tar vi med hjem fra Møteplassen 2018
Hva betyr det vi har hørt disse to dagene for vår kartlegging? Hva kan vi gjøre for å gjøre kartleggingarbeidet vårt enda bedre? Hva bør vi starte med som vi ikke gjør i dag?

14:40 – 15:00

2.8  Avslutning, evaluering og veien videre