Tips og verktøy til å utvikle kartleggingen i din klinikk

2 minutters lesing
av Yngvil Wendelbo
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Når vi utvikler fagfeltet videre, må vi også se det faglige innholdet i den konteksten det blir brukt, altså helsetjenesten som det tverrfaglige teamet leverer til deltakeren. Her er et tips om hvilken ende dere kan begynne i for å komme i gang.

Da vi utviklet verktøyet som setter kartleggingsverktøyene i arbeidsrettet rehabilitering i system (PDF), var det med tanke på at det skulle bli lettere for de tverrfaglige teamene å jobbe sammen om kartlegging som tema på Møteplassen 2018. Det var også med tanke på at kartleggingsaktivitene må sees i resten av deltakerens kontekst, slik at vi kan levere bedre helsetjenester.

Ved å skrive inn ett verktøy på ett kort, blir det mulig å sortere kartleggingsverktøyene etter minst 9 ulike kriterier. Poenget med det er å få et grunnlag for målretta diskusjoner omkring forbedring av praksis for kartlegging, men også innspill til forbedring og utvikling av helsetjenesten arbeidsrettet rehabilitering.

Finn og kvalitetssikre de verktøyene dere bruker før deltakeren sin rehabilitering

Hvis vi foreksempel samler alle kartleggingsverktøyene som deltakeren er i kontakt med før rehabiliteringen, kan vi få oversikt over

 • hvilke verktøy som fyller hvilke mål
 • om alle verktøyene fyller et mål
 • hvor mange verktøy som fyller det samme målet
 • om det er behov for flere verktøy
 • om det er behov for færre verktøy
 • om verktøyene er forskningsbasert

For rådgvining om forskningsbaserte verktøy for kartlegging i arbeidsrettet rehabilitering, kontakt en av forskerne Chris Jensen eller Thomas Johansen

Finn verktøyene som skal hjelpe deltakeren

En oversikt som punktlisten over, retter seg for det meste mot utvikling av det faglige innholdet i kartleggingen.

For å jobbe med forbedring av tilbudet og tjenesten, – her kartlegging som en tjeneste vi tilbyr deltakeren, – kan vi sortere kortene på

 • hvilke verktøy som skal hjelpe det tverrfaglige teamet med å få en oversikt over deltakeren sin situasjon
 • hvilke verktøy som skal hjelpe forskerne med å samle inn data
 • hvilke verktøy som skal hjelpe klinikken med å kvalitetssikre og forbedre tilbudet
 • hvilke verktøy som skal hjelpe deltakeren med å formidle sin situasjon til det tverrfaglige teamet
 • hvor mange kartleggingsverktøy deltakeren er i kontakt med før oppholdet
 • hvor mange skjema deltakeren må fylle ut
 • i hvilken rekkefølge deltakeren er i kontakt med de ulike verktøyene

Et kartleggingsverktøy før rehabilitering kommer sjelden alene. Så hvilken kontekst kommer verktøyet i og hvordan opplever deltakeren den?

Samle alt materialet deltakeren får før oppholdet

Vil du skaffe konkret kunnskap om forbedringsområder i deres tjeneste og ha innflytelse på kartleggingen i din institusjon, vil jeg oppmuntre deg til å

 1. Samle alle kartleggingsverktøyene og all annen informasjon deltakerne får før oppholdet
 2. Henge opp alt materialet på en tidslinje i riktig rekkefølge synlig på veggen, – ta skjermdump av det som er elektronisk
 3. Lese alt deltakeren må lese, merke av i teksten hvor du faller ut eller må lese flere ganger
 4. Fylle ut alle skjemaene deltakeren må fylle ut, sette ring rundt spørsmålene du strever med og notere hvor lang tid du bruker på utfyllingen

Bruk empati

Med tanke på at det er deltakeren som får denne tjenesten, plukker vi ut verktøyene som skal hjelpe deltakeren og ser på hva vi kan få ut av det ved å sette oss i «deltakerens sko».

Hjelper kartleggingen deltakeren, eller hjelper deltakeren de andre aktørene (forskeren, institusjonen, det tverrfaglige teamet) for det meste? Er det en direkte og opplevd hjelp, eller en indirekte hjelp, som for eksempel at verktøyet hjelper det tverrfaglige teamet  – som slik kan tilpasse tilbudet?

Hvis du var deltaker selv, ville du vært fornøyd med kartleggingen dere tilbyr før oppholdet? Opplever du som deltaker at kartleggingen er verdifull for deg? Hvilke problemer får du løst? Hva slags innsikt gir kartleggingen deg? Får du endelig litt mestringsfølelse? Får du svar på noe som gnager? Opplever du at du fikk satt ord på det som var viktig for deg? Føler du deg forstått og sett?

Gjør du dette, vil du få god innsikt i hva vegen videre må bli i din institusjon.