Møteplassen 20.-21.november 2017, Oslo

Presentasjonene fra Møteplassen kan downloades, se under de enkelte foredragsholdere. 

ARR-institusjonene samles en gang i året på Møteplassen for å dele erfaringer fra pågående forskningsprosjekter og diskutere hva som er best praksis i fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering. Her møtes vi for å få inspirasjon og kunnskap til å videreutvikle fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering. Arrangementet retter seg primært mot fagpersoner fra institusjonsbasert arbeidsrettet rehabilitering (ARR-institusjoner).

Fokus i år:

Ny veileder for arbeidsrettet rehabilitering 

Litteraturlisten 

Fokus på Møteplassen i år er ny veileder for arbeidsrettet rehabilitering (ARR-veileder). ARR-veilederen er utarbeidet i samarbeid med fem institusjoner. Det er spesielt tre tema i veilederen som blir belyst; Arbeidsplassinvolvering, kognitiv tilnærming og kvalitetsregister for ARR.

Presentasjoner fra programmet

Mandag 20. november

1. Arbeidsplassinvolvering


Produksjonsrom 1, 4.etasje på Sentralen

Kl. 10:30-11:00 – Registrering

Kl. 11:00 – 12:00 

Chris Jensen – Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
→ Intro til ny veileder
Oversikt over dokumentasjon for arbeidsplassinvolvering – oversikt norsk og internasjonal forskning

Kl. 12:00 – 13:00 – Lunsj

Kl. 13:00 – 13:30 

Randi Sørheim – Rehabiliteringssenteret AiR
→ Erfaringer arbeidsplassinvolvering fra AiR klinikk og Hysnes Helsefort

Kl. 13:30 – 14:00

Kristin Haugen – Hernes Institutt
Erfaringer arbeidsplassinvolvering fra Hernes

Kl. 14:00 – 14:20

Spørsmål og diskusjon

Kl. 14:20 – 14:40 – Pause

Kl. 14:40 – 17:00

Prosjekt Jobbmotor
→ Hva har vi gjort og vegen videre. Toril Dale og Yngvil Wendelbo, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
→ Erfaringer fra utprøving av ARR-tilbud med utgangspunkt i Jobbmotors dialogplan. Else Marie Pallisgaard, Skogli Rehabiliteringssenter og Bente Loraas, Valnesfjord Helsesportssenter

Tirsdag 21. november

2. Kognitiv tilnærming


Ulike programmer bruker ulike former for terapi eller tilnærming. Hvilke generelle anbefalinger kan man gi i en veileder om ARR?

Kl. 09:00 – 10:00

Thomas Johansen – Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
→ Intro til ny veileder
Kognitiv fungering – resultater fra forskningsprosjekt ved flere ARR-programmer

Kl. 10:00 – 11:00

Ragne Gjengedal – Diakonhjemmet Sykehus, Enhetsleder, Poliklinikken Raskere tilbake
Jobbfokusert kognitiv terapi

Kl. 11:00 – 12:00

Spørsmål – refleksjon

Kl. 12:00 – 12:30 – Lunsj

Kl. 12:30 – 13:30

  1. Støtte i utviklingsarbeid – hva kan kompetansetjenesten bidra med?   
    • Toril Dale, leder innovasjon
  2. Presentasjon av nytt nettkurs: Arbeidsfokus i rehabilitering.
    • Olav Hahn, pedagog

Kl. 13:30 – 14:30

Refleksjon og diskusjon ARR-veileder – hvordan kan vi bruke den?

3. Kvalitetsregister for ARR


Vi har opprettet et  kvalitetsregister for ARR, og de første klinikkene samler nå data om hvilke deltakere de har, og hvordan det går med arbeidsevne og tilbakeføring til arbeid. Vi inviterer alle med ARR programmer til å bli med.

Kl. 14:30 – 15:00

Harald Vikne – Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
→ Hva er kvalitetsregisteret? Hensikt og metode. Hvordan blir man med?