Møteplassen 2019

13. og 14. november, Ålesund
Se innhold

ARRANGERES HVER HØST

For deg som jobber med arbeidsrettet rehabilitering i praksis

Her er du med og utvikler fagfeltet sammen med folk fra andre  ARR-institusjoner, deler erfaringer fra forskningsprosjekter dere er med i, og diskuterer hva som er best praksis i fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering (ARR). En god anledning for å få inspirasjon og kunnskap til utvikling av egne tilbud, og til nettverksbygging.
Vi skal videreutvikle arbeidsretta rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, ved å få en omforent forståelse av kjernen i fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering, sikre tilgang til ny kunnskap som resulterer i forbedret praksis og styrke institusjonene på helseforetaksnivå
Vår målsetting på lang siktMøteplassen
Meny