Workshop: Fra digitale til bærekraftige møteplasser

Workshop: Fra digitale til bærekraftige møteplasser

Hensikten med workshopen var å samle innsikt og kompetanse om bruk av digitale møteplasser i koronatid. Denne kunnskapen vil gi et grunnlag for å utvikle bærekraftige møteplasser.

10. februar 2021