DEL ERFARINGER MED ANDRE

For deg som jobber på team i arbeidsrettet rehabilitering

Vi vet at mange av dere savner å treffes, og inviterer derfor til uformelle fagnettverksmøter der dere får snakke med kollegaer på andre institusjoner og oss på kompetansetjenesten.

Fagnettverksmøter høsten 2020
Mer informasjon, program og påmelding kommer

Tirsdag 22. sept kl. 09.00-11.30

Nettmøte på Teams

Tema: Kartlegging ved oppstart 

Finn ut mer og meld deg på
Frist: 18.september

Tirsdag 13. okt kl. 09.00 – 11.30

Nettmøte på Zoom/Teams

Fagnettverksmøte – tema kommer

Pris
Siden det å holde oppe et fagnettverk i arbeidsrettet rehabilitering er en viktig del av vårt oppdrag, er møtene selvfølgelig gratis.

Målgruppe
Fagpersoner som jobber på team i døgnbasert, dagbasert eller poliklinisk arbeidsrettet rehabilitering. Med arbeidsrettet rehabilitering mener vi i denne sammenhengen all rehabilitering som har arbeid som hovedmål.

Meny