DEL ERFARINGER MED ANDRE

For deg som jobber på team i arbeidsrettet rehabilitering

Vi vet at mange av dere savner å treffes, og inviterer derfor til uformelle fagnettverksmøter der dere får snakke med kollegaer på andre institusjoner og oss på kompetansetjenesten.

Kommende fagnettverksmøter

Blir det flere digitale fagnettverksmøter?
I løpet av våren og høsten 2020 har vi testet tre ulike måter å gjennomføre digitale fagnettverksmøter på. Vi tar nå en liten pause der vi evaluerer oppleggene og bestemmer oss for veien videre. Så fort vi har lagt en plan, får dere vite om det!

Vil du få beskjed med en gang planen er klar? Da kan du melde deg på nyhetsbrevet vårt.

Tidligere fagnettverksmøter

Tirsdag 13.okt kl. 09.00-11.30

Nettmøte på Zoom

Tirsdag 22. sept kl. 09.00-11.30

Nettmøte på Teams

Pris
Siden det å holde oppe et fagnettverk i arbeidsrettet rehabilitering er en viktig del av vårt oppdrag, er møtene selvfølgelig gratis.

Målgruppe
Fagpersoner som jobber på team i døgnbasert, dagbasert eller poliklinisk arbeidsrettet rehabilitering. Med arbeidsrettet rehabilitering mener vi i denne sammenhengen all rehabilitering som har arbeid som hovedmål.

Meny