DIGITALT FAGNETTVERKSMØTE

«Kartlegging ved oppstart»

Få anledning til å utveksle erfaringer og refleksjoner rundt praksis

Tirsdag 22. september 2020

09.00 – 11.30

Nettmøte på Teams

Savner du å snakke med andre på team i arbeidsrettet rehabilitering? Nå har du sjansen! Vi vet at mange av dere savner å treffes, og legger derfor opp til uformelle møter der dere får snakke med kollegaer på andre institusjoner og oss på kompetansetjenesten.

Dette er noe av det vi vil diskutere på møtet:

  • Hvilken erfaring har dere fra egen praksis?
  • Hva kan dere lære av hverandres praksis?
  • Hvor nyttig er det som står i fagveilederen om kartlegging for deres praksis?
  • Hvordan kan fagveilederens kartleggingskapittel gjøres enda mer matnyttig for dere?

Målgruppe
Alle som jobber på team i døgnbasert, dagbasert eller poliklinisk arbeidsrettet rehabilitering. Med arbeidsrettet rehabilitering mener vi i denne sammenhengen all rehabilitering som har arbeid som hovedmål.

PROGRAM

Tirsdag
22.september

Tema: Kartlegging ved oppstart av arbeidsrettet rehabilitering

09:00 – 09:05

Digital innsjekk

09:05 – 09:10

Velkomst og introduksjon

09:10 – 09:55

Vi går i dybden på kartleggingspraksis – erfaringsutveksling og diskusjon

09:55 – 10:05

Pause

10:05 – 10:35

I dybden på kartleggingspraksis – erfaringsutveksling og diskusjon fortsetter

10:35 – 10:45

Pause

10:45 – 11:25

Kartlegging ved oppstart i fagveilederen for arbeidsrettet rehabilitering

11:25 – 11:30

Vi oppsummerer og runder av

Møtet ledes av Stefan Brunvatne og Guro Lien fra Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

PRAKTISK INFORMASJON

Pris
Gratis, siden det å holde oppe et fagnettverk innen arbeidsrettet rehabilitering er en viktig del av vårt oppdrag.

Pålogging
Du får en lenke til Teams-møtet på e-post dagen før.
Om dere er flere fra en institusjon anbefaler vi at dere sitter alene på hver deres PC under møtet.