DIGITALT FAGNETTVERKSMØTE

«Fysisk aktivitet i arbeidsrettet rehabilitering»

Få anledning til å utveksle erfaringer og refleksjoner rundt praksis

Tirsdag 13.oktober 2020

09.00 – 11.30

Nettmøte på Zoom

Savner du å snakke med andre på team i arbeidsrettet rehabilitering? Nå har du sjansen! Vi vet at mange av dere savner å treffes, og legger derfor opp til uformelle møter der dere får snakke med kollegaer på andre institusjoner og oss på kompetansetjenesten.

Dette er noe av det vi vil diskutere på møtet:

  • På hvilken måte opplever dere at det fysiske aktivitetsprogrammet i rehabiliteringstilbudet deres bidrar til å hjelpe folk tilbake i jobb?
  • Hvordan kan fagveilederens kapittel om fysisk aktivitet gjøres enda mer matnyttig for dere?

Målgruppe
Alle som jobber på team i døgnbasert, dagbasert eller poliklinisk arbeidsrettet rehabilitering. Med arbeidsrettet rehabilitering mener vi i denne sammenhengen all rehabilitering som har arbeid som hovedmål.

PROGRAM

Tirsdag
13.oktober

Tema: Fysisk aktivitet i arbeidsrettet rehabilitering

09:00 – 09:10

Digital innsjekk

09:10 – 09:20

Velkomst og introduksjon

09:20 – 09:35

Vi velger sammen hvilke faglige problemstillinger vi skal diskutere
I denne økten kan du komme med forslag til problemstillinger innenfor temaet «Fysisk aktivitet i arbeidsrettet rehabilitering» du ønsker å diskutere med andre kolleger og fagfolk, så kanskje vi velger å snakke om akkurat DIN problemstilling i gruppeøkt 1 eller 2. 

09:35 – 10:10

GRUPPEØKT 1
Fysisk aktivitet i arbeidsrettet rehabilitering – erfaringsutveksling og diskusjon av valgt faglig problemstilling

10:10 – 10:20

Pause

10:20 – 10:50

GRUPPEØKT 2
Fysisk aktivitet i arbeidsrettet rehabilitering – erfaringsutveksling og diskusjon av valgt faglig problemstilling

10:50 – 11:00

Oppsummering fra erfaringsutvekslingen

11:00 – 11:20

Fysisk aktivitet i fagveilederen for arbeidsrettet rehabilitering
Hvordan kan fagveilederens kapittel om fysisk aktivitet gjøres enda mer matnyttig for dere?

11:20 – 11:30

Vi oppsummerer og runder av

PRAKTISK INFORMASJON

Pris
Gratis, siden det å holde oppe et fagnettverk innen arbeidsrettet rehabilitering er en viktig del av vårt oppdrag.

Pålogging
Du får en lenke til møtet på e-post dagen før.