Digital læringssirkel for bærekraftige møteplasser

VELKOMMEN TIL

Digital læringssirkel for bærekraftige møteplasser

En læringsarena for inspirasjon, erfaringsdeling og utvikling for deg som verdsetter mangfold og ulike perspektiv. Læringssirkelen har fokus på møteplasser på nett og digital kompetanse. 

Mai-oktober 2021

Digitalt, på Zoom

Gratis

ARTIKLER