Kveldsmøte: Med arbeid som medisin – hva skal til for å komme varig i arbeid tross helseplager?

KVELDSMØTE / WEBINAR

Med arbeid som medisin:
Hva skal til for å komme varig i arbeid tross helseplager?

Utenforskap er blant samfunnets største utfordringer. Om lag 20 prosent av alle i arbeidsfør alder er ikke i arbeid, hovedsakelig av helserelaterte årsaker. Dette gir store utfordringer for den det gjelder, dens nettverk og for samfunnet. Når levealderen stiger samtidig som fødselstallene synker, øker forsørgerbyrden. Hvordan kan vi få flere i arbeid tross helseplager?

Arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten har arbeid som mål, ser helse og arbeid i sammenheng, varer over tid og bygger på en forståelse av at det er helse i arbeid og deltakelse i arbeidslivet.

Forskning viser at tverrfaglige tilbud over tid med mål om å ruste pasienten til å leve med utfordringene sine gir resultater. Daglig fysisk aktivitet, kognitive mestringsteknikker, struktur i hverdagen og gruppeaktiviteter er elementer i opplegget, sammen med undervisning om arbeidslivet.

Målgruppen for kveldsmøtet/webinaret er fastleger og andre henvisere.

PROGRAM & PRESENTASJONER

Med arbeid som medisin – hva skal til for å komme varig i arbeid tross helseplager? v/ Marte Kvittum Tangen, leder, Norsk forening for allmennmedisin.
Se presentasjon (pdf) >

Forskning på effekt av arbeidsrettet rehabilitering v/ Chris Jensen, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.
Se presentasjon (pdf) >

  • Hvilke resultater og effekter ser vi av ulike rehabiliteringstiltak til ulike pasientgrupper?

Arbeidsrettet rehabilitering: Erfaringer fra klinisk praksis og samhandling mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten v/Ottar Berg, overlege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Rehabiliteringssenteret AiR.
Se presentasjon (pdf) >

  • Raulandsmodellen: Erfaringer fra klinisk praksis
  • Hva inneholder arbeidsrettet rehabilitering?
  • Hvordan kan fastleger og spesialisthelsetjenesten samarbeide for å få best mulig resultater?

Samtale: Å komme i varig arbeid tross helseplager – hva skal til for å lykkes?
Med Marte Kvittum Tangen, Chris Jensen og Ottar Berg
Fasilitert av Geir Riise, tidligere generalsekretær i Den norske legeforening

Arrangementet er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og Norsk forening for allmennmedisin

VIL DU VITE MER?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt eller ta en kikk på våre temasider om arbeidsrettet rehabilitering eller arbeid og helse  – der finner du en oversikt over forskning, kurs og andre ressurser