Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid

Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler og deltakelse i arbeidslivet som definert hovedmål, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til deltakerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i arbeidslivet.
Definisjon på arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Arbeidsrettet rehabilitering skal bidra til at personer med helseproblemer tilbake til arbeid. Det er en kombinasjon av tiltak rettet både mot helse og arbeid hvor deltakerne selv bidrar aktivt. Tiltakene gis samtidig over en bestemt tidsperiode. Rehabiliteringen kan innebære kartlegging, undervisning, aktivitet og veiledning. Det er en prosess som ofte involverer arbeidsgiver, fastlege, annet helsepersonell og Nav.

Les mer: Arbeidsrettet rehabilitering – kort fortalt (pdf)

Finn ut mer om arbeidsrettet rehabilitering