Webinar: Hvilke effekter har IPS og arbeidsrettet rehabilitering på samfunnsøkonomi og arbeidsdeltakelse?

WEBINAR

Hva sier forskningen – hvilke effekter har IPS og arbeidsrettet rehabilitering på samfunnsøkonomi og arbeidsdeltakelse?

13. sept. 2023

Teams

Å komme tilbake i jobb til tross for helseplager – hva sier forskningen?

  • Kan tunge og kostbare tiltak som individuell jobbstøtte (IPS) og arbeidsrettet rehabilitering være samfunnsøkonomisk lønnsomme?
  • Hvilken effekt har tiltakene på arbeidsdeltakelse?
  • Hva virker – for hvem?
PROGRAM

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) – Hva sier forskningen om effekter på samfunnsøkonomi og arbeidsdeltakelse? v/Lene Aasdahl, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering/FoU-leder, Unicare Helsefort

Individuell jobbstøtte (IPS) – Hva sier forskningen om effekter på samfunnsøkonomi og arbeidsdeltakelse? v/Beate Brinchmann, leder, Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset

Samtale: Hvem fungerer individuell jobbstøtte for? Hvem fungerer arbeidsrettet rehabilitering for? Med Beate Brinchmann og Lene Aasdahl.

Hvilke målgrupper IPS og arbeidsrettet rehabilitering fungerer for, kommer ikke så tydelig frem i forskningsartiklene. Fokus for samtalen vil være å diskutere hva som kjennetegner målgruppene de to ulike tjenestetilbudene fungerer for, når det gjelder:

  • Arbeidstilknytning
  • Helserelaterte ytelser – type og varighet
  • Diagnoser
  • Kompleksitet

Det ble gjort opptak av de to innleggene, men ikke av samtalen.

Chris Jensen, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, leder oss gjennom webinaret.

Webinaret er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie og forskningsgruppe arbeid og helse ved NTNU, Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

VIL DU VITE MER?