NETTKURS

Arbeidsrettet rehabilitering

Dette kurset gir deg innsikt i arbeidsrettet rehabilitering. Arbeidsrettet rehabilitering skiller seg fra annen rehabilitering ved at hovedmålet for de som deltar er å komme tilbake i jobb til tross for helseplager. Kurset passer for deg som ønsker å få en grundig innføring i sentrale begreper og praksis i arbeidsrettet rehabilitering. Du kan selv velge de modulene som er relevante for deg.

Registrer deg som bruker på kursportalen, så får du tilgang til kurset med en gang.

Innhold i kurset

 • Hva sier forskning om arbeid og helse?
 • Kan arbeid være helsefremmende?
 • Sykdomsidentitet
 • Arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten
 • Hvordan skille mellom arbeidsrettet rehabilitering og arbeidsfokus i rehabilitering?
 • Hvem passer arbeidsrettet rehabilitering for?
 • Hvorfor er arbeidsevne viktig i arbeidsrettet rehabilitering?
 • Spesifikk versus generell arbeidsevne
 • Internasjonal klassifikasjon av funksjon (ICF) med arbeidsfokus
 • Hvem har ansvar for hva i sykepengeåret?
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Samhandlingsreformen
 • Biopsykososial forståelse
 • Ressursorientert tankesett
 • Deltaker som aktør
 • Hva er tverrfaglig teamarbeid?
 • Hva kan tverrfaglig teamarbeid bidra til?
 • Hvordan kan man legge til rette for et godt teamarbeid?

PRIS
Gratis

MÅLGRUPPE
Fagpersoner som jobber med rehabilitering som har arbeid som hovedmål, og som vil lære hvordan man bidrar til at pasienten når sitt hovedmål: Å komme tilbake i arbeid.

TA KURSET I EGET TEMPO
Nettkurset passer for deg som ønsker å ta kurset alene i eget tempo. Du får tilgang til kurset i seks måneder.