NETTKURS

Arbeidsrettet rehabilitering

Dette kurset gir deg innsikt i arbeidsrettet rehabilitering. Arbeidsrettet rehabilitering skiller seg fra annen rehabilitering ved at hovedmålet for de som deltar er å komme tilbake i jobb til tross for helseplager. Kurset passer for deg som ønsker å få en grundig innføring i sentrale begreper og praksis i arbeidsrettet rehabilitering. Du kan selv velge de modulene som er relevante for deg.

Registrer deg som bruker på kursportalen, så får du tilgang til kurset med en gang.

Innhold i kurset

 • Hva sier forskning om arbeid og helse?
 • Kan arbeid være helsefremmende?
 • Sykdomsidentitet
 • Arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten
 • Hvordan skille mellom arbeidsrettet rehabilitering og arbeidsfokus i rehabilitering?
 • Hvem passer arbeidsrettet rehabilitering for?
 • Hvorfor er arbeidsevne viktig i arbeidsrettet rehabilitering?
 • Spesifikk versus generell arbeidsevne
 • Internasjonal klassifikasjon av funksjon (ICF) med arbeidsfokus
 • Hvem har ansvar for hva i sykepengeåret?
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Samhandlingsreformen
 • Hvilke kartleggingsverktøy finnes?
 • Tverrfaglig kartlegging
 • Hva bør kartlegges ved oppstart?
 • Eksempel på døgnbasert ARR-tilbud

PRIS
Gratis

MÅLGRUPPE
Team og organisasjoner som jobber med rehabilitering som har arbeid som hovedmål, og som vil lære hvordan man bidrar til at pasienten når sitt hovedmål: Å komme tilbake i arbeid.

TA KURSET I EGET TEMPO
Nettkurset passer for deg som ønsker å ta kurset alene i eget tempo. Du får tilgang til kurset i seks måneder.