Partnerskap for radikal innovasjon: Ungt utenforskap

Kommunesektorens organisasjon (KS) sitt innovasjonsprogram «Partnerskap for radikal innovasjon» (PRI) arbeider med problemstillinger og innovasjonsarbeid som er for komplekse og krevende for den enkelte kommune, og som krever samhandling på tvers av sektorer og profesjoner. Ungt utenforskap og den demografiske utviklingen er løftet frem som de viktigste områdene å ta tak i først.

Ungt utenforskap – to hovedprosjekter

Innen ungt utenforskap har KS fokus på to hovedspørsmål:

 • Hvordan skaper vi en offentlig sektor for vår tid?
 • Hvordan vi forstår prosessen som gjør at de unge faller utenfor, kalt «frakoblingsprosessen»?

De arbeider med spørsmålene gjennom to hovedprosjekter:

1. En offentlig sektor for vår tid

Hovedproblemstillingene i dette prosjektet er:

 • Hvordan kan vi utvikle et velferdssystem med barn og unges behov i sentrum? 
 • Hvordan kan vi endre insentiver og strukturer for å hindre utenforskap blant barn og unge?
 • Hvordan vil et helhetlig system som fremmer langsiktige investeringer påvirke kommunenes, fylkeskommunenes og statens roller, oppgaver og ansvar? 
 • Hvordan endrer vi systemet slik at alle unge gjennomfører videregående opplæring? Hvordan bryter vi sosial arv gjennom systemendring? 
 • Hvordan må systemet endres for at barn og unge fra familier med lav sosioøkonomisk status skal gjennomføre utdanning og delta i arbeidslivet?

2. Frakoblingsprosessen

Hovedproblemstillingene i dette prosjektet er:

 • Hvem er de unge i NEET-kategorien? 
 • Hvordan opplever de unge det vi kaller «frakoblingsprosessen» 
 • Hva kjennetegner «frakoblingsprosessen»?
 • Hva er rotårsakene til at så mange barn og unge faller ut av dagens skolesystem?
 • Har vi et for snevert normalitetsbegrep i dagens samfunn? Påvirker dette hvordan det offentlige møter barn og unge? 

Organisering og samarbeid

Partnerskap for radikal innovasjon ledes av Kommunesektorens organisasjon (KS) og er etablert etter initiativ fra KS’ medlemmer.

Varighet

Programmet varer over tre år.

Finn ut mer

Les mer om de to hovedprosjektene innenfor ungt utenforskap

Les mer om programmet «Partnerskap for radikal innovasjon»