Working Together – Connecting Rehabilitation to the Work Place in the Nordic Countries

5. til 7. september 2016 ble den fjerde nordiske konferansen i work & rehabilitation – arbeid og rehabilitering avholdt i Reykjavik, Island.

Presentasjonene er tilgjengelig på: http://www.virk.is/is/fraedsla/radstefna-september-2016/abstracts

 

Bakgrunn

Arbeidsrettet rehabilitering skal bidra til å styrke den enkeltes arbeidsevne og mestring av helbredsrelaterte og sosiale problemer som er til hindring for deltakelse i arbeidslivet. Prosessen tilbake til arbeidet kan være omfattende og krevende både for den sykemeldte, pårørende og instanser/fagpersoner involvert i dette arbeide.

Formål

Formålet med denne konferansen er:

  1. Å bli oppdatert på ny forskning og forståelse av feltet arbeidsrettet rehabilitering.
  2. Å dele relevante erfaringer innen feltet.

Målgruppe

Målgruppen for konferansen er forskere og fagpersoner innenfor arbeidsrettet rehabilitering (institusjoner, klinikker, bedriftshelsetjenester mm.), samt beslutningstagere og andre aktører.

Informasjon

Konferansen arrangeres av VIRK – Vocational Rehabilitation Fund, Island, i samarbeid med Linköping University, Sweden, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Rauland, Norge, Marselisborg Centre, Danmark og Finnish Institute of Occupational Health, Finland.

Deltakere og foredragsholdere kommer fra Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, USA og England. Påmelding og innsendelse av abstrakt starter våren 2016.

Konferansen vil inneholde plenumforedrag, sessioner med posterpresentasjoner, refleksjoner og dialog.

Informasjon om konferansen fra VIRK

Themes of the conference:
• How do we facilitate workplace integration through disability management?
• How can we predict early/late return to work after sickness absences?
• Does the diagnosis have anything to do with how we make decisions about individual´s work ability?
• How do workplaces incorporate work disability intervention and prevention when dealing with sickness absences and return to work?
• How efficient is the individual placement and support (IPS) model in returning people back to work?

4th Nordic Conference in W&R 2016 (pdf)