Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering, Rehabiliteringssenteret AiR ble etablert i 2005 av Stortinget. Kompetansesenteret har hatt som oppdrag å levere Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering siden 2012.

Styret

Medlemmer

 • Leder Jan Otto Risebrobakken Jan.Otto.Risebrobakken@storebrand.no  (Direktør for næringspolitikk i Storebrand ASA)
 • Nestleder Gerd Kristiansen (Tidligere leder i Landsorganisasjonen i Norge)
 • Anita Hjorteseth (brukerrepresentant)
 • Roar Johnsen
 • Stig Grydeland
 • Toril Dale (ansattes representant)
 • Elin Haatvedt (ansattes representant)
 • Anne-Kristin Hæhre Erikstein (ansattes representant)

Varamedlemmer

 • Øystein Høgetveit
 • Erik Dahl-Hansen
 • Gunn Karin Gjul
 • Karen Walseth Hara
 • Bent Broløkken (brukerrepresentant)
 • Harald Vikne (ansattes representant)
 • Kristian Holtberget (ansattes representant)
 • Ane Killingtveit (ansattes representant)
Meny