Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering ble etablert i 2005 av Stortinget. Kompetansesenteret har hatt som oppdrag å levere Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering siden 2012.

Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering er en del av Rehabiliteringssenteret AiR as, og har samme styre. Rehabiliteringssenteret AiR as er en privat ideell organisasjon (non-profit).

Se oversikt over styrets medlemmer

Organisasjonskart AiR