INNOVASJONS- OG FORSKINGSPROSJEKT

Dette prosjektet studerer alternative digitale arbeidsretta rehabiliteringsforløp som kan auke kvaliteten på rehabiliteringa.

Meny