Arbeid som integrert del av framtida si helseteneste for sjukleg overvektige

FORSKNINGSPROSJEKT, 2014-2017

Dette prøvde vi å finne ut

Målet var å undersøke om mer fokus på arbeid i en livsstilintervensjon for sykelig overvektige kan bidra til arbeidsdeltakelse.

Deltakere ble tilfeldig fordelt til Muritunets livvsstilstilbud med og uten arbeidsfokus. De som fikk tilbudet med arbeidsfokus fikk, i tillegg til det vanlige livvsstilstilbudet:

  • tilbud om karriereveiledning,
  • tilbud om arbeidsutprøving og veiledning
  • kontakt med arbeidsgiver og NAV 

Dette fant vi ut

Økt arbeidsfokus ga ikke økt arbeidsdeltakelse.

Følgeforskning viste at det som virker hemmende på arbeidsdeltakelse er å:

  • oppleve manglende anerkjennelse
  • føle egen helse som hindring
  • føle seg annerledes

Det som fremmer arbeidsdeltakelse er å

  • kjenne seg anerkjent gjennom å bli sett og få hjelp
  • erfare at det nytter å gjøre endringer gjennom å oppleve forbedringer i fysisk og psykisk helse
  • få selvtillit gjennom å få ny kunnskap og mestringsopplevelser 

Arbeidsfokus i tilbudet til overvektige påvirket ikke arbeidsdeltakelse, men fikk positiv betydning på andre områder. For noen pasienter ga arbeidsfokus positive erfaringer som ble brukt til å forbedre livsstil og helse. 

Mer om prosjektet

Studien ble gjennomført av Muritunet i samarbeid med St.Olavs ved Regionalt Senter for sjukleg overvekt og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabiliteringAiR. 

ARTIKLER OG RAPPORTER