Jobbmotor: Fra inkluderende til engasjerende arbeidsliv

Prosjektet «Jobbmotor» er avsluttet. Resultatene utvikles videre i prosjektet «Jobbhelse».

Prosjektets mål

Hvordan setter vi arbeidstaker og arbeidsgiver i stand til å gjennomføre rehabiliteringsarbeidet sammen? Målet til prosjektet er å komme opp med en ny tjeneste eller delprosess, med utgangspunkt i å se også arbeidsgiveren som en bruker av et rehabiliteringsopphold. Prosjektet skal forme en helsetjeneste med utgangspunkt i brukeropplevelse og systemforståelse og skal ha fokus på å se tjenesten i en større sammenheng, det vil si før, under og etter tjenesten.

>  Se PDF av sluttrapporten fra «Jobbmotor» : Ny tjeneste eller delprosess

Verktøy til arbeidsgiver

Vi ønsker å utforske om det er mulig å lage et verktøy for arbeidsgiveren, som kan gjøre det mulig for hen å delta i rehabiliteringsprosessen til sin arbeidstaker, med mål om å øke arbeidsdeltakelse.

Forslag til endringer i systemet

Prosjektet har også et større systemperspektiv, og vi håper at vi også kan komme opp med forslag til nødvendige endringer i systemet, hvis det viser seg å være behov for dette.

Finansiering

Designdrevet InnovasjonsProgram (DIP) med finansiering fra DOGA (Norsk design- og arkitektursenter)

Om prosjektet

Hvem

Prosjektet er initiert av AiR – Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og er et ledd i tjenestens arbeid med å vedereutvikle fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering. Skogli rehabiliteringssenter og Valnesfjord Helsesportssenter er primære samarbeidspartnere i prosjektet. Intensjonen er at de to institusjonene prøver ut resultat fra prosessen i hver sin pilot etter selve prosjektperioden. Til å hjelpe oss med designprosessen har vi med oss Halogen.

Tjenestedesign

For å komme fram til en leveranse (dvs. en ny tjeneste, produkt eller et verktøy) brukes en modell der designer tar i bruk sin kompetanse med å skaffe seg brukerinnsikt , ta i bruk denne og utfordre fagpersoner og forsker og sammen skape noe nytt. I prosessen og konseptet visualiseres innsikt, prograsjon og ideer, slik at deltakerne lettere kan få øye på hva man har oppdaget.

Gigamapping

Arbeidsrettet rehabilitering og lengre sykfravær er komplekse løp. Det ble derfor tidlig bestemt at en systemoversikt var nødvendig å ha på plass før man startet arbeidet med å skaffe seg brukerinnsikt. Til dette brukes en metode kalt gigamapping. Denne kartleggingen har som mål å visualisere sykefraværsforløpet og de ulike aktørene involvert.

Maal

Målet vårt er å komme opp med en ny tjeneste eller delprosess, med utgangspunkt i å se arbeidsgiver som bruker av et rehabiliteringsopphold. Vi ønsker også å utforske mulighetene for en vektøykasse som kan bistå arbeidsgiver i dette arbeidet. Siden prosjektet også sere dette i et større systemperspektiv håper vi å kunne komme med forslag til nødvendige endringer i systemet om det skulle vise seg å være behov for dette.

Prosjektet tidlslinje