Regionale forskjeller i utenforskap

FORSKNINGSPROSJEKT
– Store regionale forskjeller i utenforskap:

Å forstå forskjellene i utenforskap, og bidra til læring av de gode eksemplene, vil være nøkkelen til å kunne redusere utenforskap og sikre bærekraftige velferdstjenester i framtiden.