INNOVASJONS- OG FORSKNINGSPROSJEKT

Hovedmålet i prosjektet er å identifisere årsaker til utenforskap, å øke motivasjonen for å starte eller fullføre læretid, studie eller arbeid og å øke opplevelsen av inkludering hos de unge.

Hovedmålet i prosjektet er å identifisere årsaker til utenforskap, å øke motivasjonen for å starte eller fullføre læretid, studie eller arbeid og å øke opplevelsen av inkludering hos de unge.

Det er to hovedlinjer i prosjektet:

1. Øke kunnskap om individene og gruppa

  • Kartlegge en rekke faktorer for å identifisere behov i tjenestene.
  • Utvikle kartleggingsverktøy som kan benyttes pedagogisk av lærere og annet personell.

Kartleggingen tar sikte på å lære mer om gruppa og ikke minst avdekke hva som skjer med dem etter et år på folkehøgskole eller fire uker på UngRehab-tilbudet ved Rehabiliteringssenteret AiR.

2. Styrke tilbud og tjenestene ut ifra avdekket behov.
Et eksempel på dette er å utvikle rutiner og protokoller som lærere/andre kan følge for håndtering og forebygging av helseutfordringer. Prosjektet innebærer kompetanseutveksling mellom aktørene, å utvikle ny kunnskap om gruppen og utarbeidelse av nytt materiell.

Prosjektperioden er på fire år hvor det kontinuerlig vil drives evaluering av kartleggingen og kompetanseutviklingen.

I prosjektperioden skal det utvikles verktøy, materiell og kompetanse som kan skaleres til andre skoler/aktører. I prosjektet er det i tillegg planlagt en oppfølgingsstudie av hvordan livsstil og psykisk helse som barn og ungdom hos telemarkinger født 1997 påvirker livsstil, arbeidsevne og utenforskap som ung voksen. Planlegges av Sykehuset Telemark, arbeidsmedisinsk avdeling i samarbeid med Universitet i Sørøst-Norge og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Ungt innenforskap er et samarbeidsprosjekt med Vestfold og Telemark fylkeskommune i satsningen: forsterket innsats og samarbeid om inkludering. Det er en felles målsetning om å styrke samarbeid mellom aktører og komme frem til nye tiltak og metoder for å fremme inkludering og forebygge utenforskap hos unge.

I Vestfold og Telemark er det flere unge utenfor arbeid og utdanning sammenlignet med gjennomsnittet på nasjonalt nivå. Det er tidligere vist at unge utenfor arbeidsliv eller utdanning har økt risiko for langvarig utenforskap, lavere inntekt og negative utslag på helse og livskvalitet. Dette kan gi store konsekvenser for både den enkelte og for samfunnet i form av økte kostnader. Prosjektet tar sikte på å forebygge utenforskap i regionen og bistå individer tilbake til skole/arbeidsliv gjennom samarbeid mellom aktørene for å styrke tjenestene.

Prosjektet ledes av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering. De øvrige deltakerne er:

  • Seljord folkehøgskole (prosjekteier)
  • Rehabiliteringssenteret AIR, UngRehab
  • Sykehuset i Telemark, arbeidsmedisinsk avdeling
  • Universitet i Sørøst-Norge

Støttes med 2 millioner kroner av utviklingsmidler fra Vestfold og Telemark fylkeskommune i satsningen «Forsterket innsats og samarbeid om inkludering.» I tillegg kommer egenfinansiering i form av arbeidstid.

2022-2025

Prosjektleder
Lill-Katrin Nyhus, seniorrådgiver, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering