Du må fylle ut spørreskjema 4 ganger på 1 år. Hvor mye du må fylle ut varierer fra gang til gang.
1.gang
I begynnelsen av rehabiliteringen
  • Fylle ut spørreskjema på papir eller PC
  • Signere «Forespørsel om deltakelse i forsknings-prosjektet STAiR»
2.gang
På slutten av rehabiliteringen
  • Fylle ut spørreskjema på PC
3. og 4. gang
Hjemme, etter at du er ferdig med rehabiliteringen
  • Fylle ut spørreskjema på PC
Du får påminnelse på sms

Du får en SMS med passord hver gang det er tid for utfylling av skjema.

Sett av tid til utfylling

Det varierer hvor lang tid utfyllingen tar fra gang til gang, men det tar i snitt rundt 20 minutter. Skjemaene ved oppstart og avslutning er mest tidkrevende. Det er viktig for oss at du bruker den tiden det tar å fylle ut skjemaene, slik at vi får pålitelige svar til studien vår.

Du kan få hjelp til utfyllingen

Hvis du vil ha hjelp intervjuer vi deg over telefon og fyller ut skjema for deg.

Du kan bli spurt om et intervju

Du kan få spørsmål om du vil være med på en intervju-undersøkelse. Du kan si nei til intervju og fortsatt være med i studien bare ved å svare på spørreskjema.

Det er frivillig å være med

Det er frivillig å være med. Du får samme rehabiliteringen enten du blir med i studien eller ikke. Selv om du har sagt ja til å bli med, kan du ombestemme deg akkurat når du vil. Bare gi oss beskjed, så får du ikke flere skjema.

Du er helt anonym

Vi deler ingen opplysninger om deg med andre og svarene dine vil ikke bli gjengitt på en måte som er mulig å spore tilbake til deg.