Åpen arena 2020

22. – 23. januar, Union Scene, Drammen

Rapport Åpen arena 2020 (pdf)
Innspill til en strategi for “arbeid og helse” fra deltakerne på Åpen arena 2020 (pdf)

Åpen arena 2018

11.-12. april, Union Scene, Drammen

Rapport Åpen arena 2018 Åpen arena Rapport 2018.pdf

Åpen arena 2017

21. – 22. mars, Sentralen, Oslo

Rapport Åpen arena 2017, med vedlegg Åpen arena_Rapport 2017.pdf

Arbeid og helse – Åpen arena 2016

20.-21. januar 2016, Union Scene, Drammen

Rapport Arbeid og helse – Åpen arena 2016 med vedlegg  Rapport m_vedlegg 2016.pdf

Innspill fra direktoratene  Resultater og innspill til direktoratene 2016.pdf

Arbeid og helse – Åpen arena 2015

14.-15. januar 2015, Union Scene, Drammen

Tema: Finne nye løsninger på utfordringer i skjæringsfeltet mellom arbeid og helse.

Åpningshilsen til Arbeid og helse – Åpen arena 2015

Rapport Arbeid og helse – Åpen arena 2015  Rapport Åpen arena 2015 (uten vedlegg)_2.pdf

Vedlegg 1  VEDLEGG 1 Referat parallellsesjoner.pdf

Vedlegg 2  VEDLEGG 2 Grupperapportene samlet.pdf

Vedlegg 3  VEDLEGG 3 – Fasilitatorkurs.pdf

Innspill til direktoratene  Innspill til direktoratene 2015.pdf

Videopresentasjon Lotte Darsø “Innovasjon i et samfunns- og helseperspektiv”

Arbeid og helse – Åpen arena 2014

14.-16. januar 2014, Union Scene, Drammen

Tema: Innovasjon i skjæringsfeltet mellom arbeid og helse

RAPPORT ARBEID OG HELSE – ÅPEN ARENA 2014  Åpen Arena-Rapport 2014.pdf

Vedlegg 1  Vedlegg 1_Åpen Arena Faglige innlegg 2014.pdf

Vedlegg 2  Vedlegg 2_Åpen Arena Grupperapporter 2014.pdf

Innspill til direktoratene 2014  Innspill til direktoratene 2014.pdf

Arbeid og helse – Åpen arena 2013

Prekonferanse 15. januar, Hotel Expo, Fornebu
Tema: Hva betyr arbeid? – Arbeidets relasjon til identitet og sykdom, og betydning for prognose ved sykdom

Arbeid og helse – Åpen arena 16.-17. januar 2013, Hotel Expo, Fornebu
Tema: Nye utfordringer mellom arbeid og helse åpner for innovasjon

RAPPORT ARBEID OG HELSE – ÅPEN ARENA 2013  Rapport 2013.pdf

Vedlegg 1: Rapport prekonferansen 15. januar 2013  Vedlegg_1_rapport_prekonferanse.pdf

Vedlegg 2: Utfordringer til deltakerne  Vedlegg_2_utfordringer.pdf

Vedlegg 3: Deltakere på kunnskapstorget  Vedlegg_3_deltakere_kunnskapstorget.pdf

Vedlegg 4: Resultater fra diskusjonene  Vedlegg_4_resultater.pdf

Vedlegg 5: Templates for diskusjonene  vedlegg_5_presentasjonsmal.pdf

Vedlegg 6: Spørsmål og kommentarer undervegs  vedlegg_6_sporsmal_og_kommentarer_underveis.pdf

Innspill til direktoratene 2013:  Innspill til statsrådene Jonas Gahr Støre og Anniken Huitfeldt 2013.pdf

Arbeid og helse – Åpen arena 2012 

Prekonferanse 10. januar, Union Scene, Drammen
Tema: Hva er sykdom? – Spiller vår forståelse av sykdom noen rolle for sykefraværsarbeid og for forskning innen arbeid og helse? 

Arbeid og helse – Åpen arena 11.-12. januar, Union Scene, Drammen
Tema: Arbeid og helse i et inkluderende arbeidsliv 

RAPPORT FRA ARBEID OG HELSE – ÅPEN ARENA 2012  Rapport 2012.pdf

Vedlegg 1: Rapport fra prekonferansen  Vedlegg_1_prekonferanse 2012.pdf

Vedlegg 2: Utfordringer og nøkler  vedlegg_2_nokler.pdf

Vedlegg 3: Samtaletemaer  vedlegg_3_samtale_liten.pdf

Vedlegg 4: Evaluering  vedlegg_4_evaluering.pdf

Andre dokumenter fra Åpen arena 2012

Forskning vedrørende arbeid og helse i et inkluderende arbeidsliv  johansen_litteraturliste_idemarked_arena_2012.pdf

ARR Åpena arena 2011

Prekonferanse 11. januar. Tema: Hva forsker vi på i arbeidsrettet rehabilitering?

ARR Åpen arena 12. – 13. januar, Union Scene, Drammen. Tema: Samhandling med brukeren – arbeid som mål

RAPPORT ARR ÅPEN ARENA 2011  Rapport 2011.pdf

Vedlegg 1: Rapport fra prekonferansen  Vedlegg_1_prekonferanse_rapport.pdf

Vedlegg 2: Dette traff meg  Vedlegg_2__dette_traff_meg.pdf

Vedlegg 3: Forbedringstiltak fra rundebordssamtalene  Vedlegg_3_forbedringstiltak_fra_rundebordssamtalene.pdf

Vedlegg 4: Rapporter fra diskusjoner på dag 2  Vedlegg_4_rapporter_fra_diskusjonenen_dag_2_.pdf

Vedlegg 5: Utvikling og virkning av ARR Åpen arena 2009 – 2010  Vedlegg_5__utvikling_og_virkninger_av_arr_aapen_arena_2009_2011.pdf

ARR Åpen arena 2010

Prekonferanse 11. januar, Tema Med forskerblikk på arbeidsrettet rehabilitering, Lillehammer

ARR Åpen arena 12. – 13. januar, Lillehammer

RAPPORT ARR ÅPEN ARENA 2010  Rapport 2010.pdf

Vedlegg 1: Oppsummering prekonferanse  vedlegg_1_prekonferanse_oppsummering_jan_2010.pdf

Vedlegg 2: Oppsummering av samtaletema vedlegg_2_oppsummering_av_samtaletema_jan_2010.pdf

Vedlegg 3: Evaluering av arenaen  vedlegg_3_evaluering_av_arenaen_jan_2010.pdf

Vedlegg 4: Posters i forskerrommet  vedlegg_4_posters_i_forskerrommet_jan_2010.pdf

Vedlegg 5a: Resultater fra det kreative rommer  vedlegg_5a_resultat_fra_workshop_3_det_kreative_rommet_jan_2010.pdf

Vedlegg 5b: Haiku-dikt  vedlegg_5b_haiku_dikt_jan_2010.pdf

Vedlegg 6: Idekafeen  vedlegg_6_idekafeen_jan_2010.pdf

Vedlegg 7: Evaluering og oppfølging av ARR Åpen arena 2009  vedlegg_7_evaluering_og_oppfolging_av_arr_apen_arena_2009_jan_2010.pdf

ARR Åpen arena 2009

ARR  Åpen arena, 6.- 7. januar 2009, Lillehammer

Rapport 2009.pdf

Vedlegg 1: Samtalerapporter  vedlegg_1_samtalerapporter.pdf

Vedlegg 2: Refleksjoner  vedlegg_2_refleksjoner.pdf

Vedlegg 3: Definisjoner  vedlegg_3_definisjoner.pdf

Vedlegg 4: Broer og brobyggere  vedlegg_4_broer_og_brobyggere.pdf

Vedlegg 5: Evaluering av arenaen 2009  vedlegg_5_evaluering.pdf

Meny