HelseSamArbeid – Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking

INNOVASJONS- OG FORSKINGSPROSJEKT

I HelseSamArbeid vil vi finne gode løsninger på samhandling mellom helse og arbeid tidlig i sykefraværsforløpene. For å få dette til må vi involvere fastleger, kommuner, NAV og arbeidsgivere.