Utprøving av norsk versjon av Work Role Functioning Questionnaire (WRFQ)

FORSKNINGSPROSJEKT, 2013-2018

Dette gikk prosjektet ut på

Det er et behov for mer presise spørreskjemaer som kartlegger hvordan personer som opplever helseplager fungerer i arbeid. Work Role Functioning Questionnaire (WRFQ) er et spørreskjema som kan gjøre denne jobben, men da må det først tilpasses til norske forhold.

Formålet med prosjektet var todelt:

 • å oversette Work Role Functioning Questionnaire fra engelsk til norsk
 • å prøve ut en norsk versjon av spørreskjemaet

Dette fikk vi til

Skjemaet er

 • oversatt til norsk og har fått navnet «Fungering i arbeid»
 • testet ut og tilpasset til bruk i Norge
 • ikke validert – det er altså ikke klart til å brukes systematisk i klinisk praksis i Norge ennå.

Hva betyr det for praksis?

Siden skjemaet ikke er validert, kan det komme endringer. Likevel er det ingenting i veien for at du kan prøve ut skjemaet i din klinikk – bare ta kontakt med prosjektleder Thomas Johansen, så hjelper han deg.

Før skjemaet kan brukes systematisk i klinisk praksis, må det valideres. Det betyr at vi må undersøke om den oversatte versjonen faktisk måler det vi ønsker å måle. Les mer om valideringsprosjektet

Når skjemaet er validert kan det brukes til å:

 • Kartlegge hvordan personer som opplever helseplager fungerer i arbeid
 • Måle hvordan personer opplever krav på arbeidsplassen knyttet til:
  • arbeidstid
  • prestasjoner
  • fleksibilitet
  • fysisk funksjon
  • mental funksjon
 • Følge deltakere over tid, og slik få et bilde av hvordan de fungerer i arbeid før, under og etter arbeidsrettede tiltak.

Mer om prosjektet

Prosjektet var et samarbeid mellom forskere ved:

 • Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering i Rauland, Norge
 • DEFACTUM, Social and Health Services and Labour Market i Aarhus, Danmark

Prosjektleder Thomas Johansen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering