Utprøving og videreutvikling av verktøy for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne basert på ICF-kjernesett

FORSKNINGSPROSJEKT, 2011-2013

Dette prøvde vi å få til

Formålet med dette prosjektet var:

 • å prøve ut et ICF-basert kartleggings- og kommunikasjonsverktøy i arbeidsrettet rehabilitering
 • å prøve ut ICF som et grunnlag for et felles fagspråk for de ulike aktørene som arbeider med tilbakeføring til arbeid
 • å prøve ut om ICF kan støtte Nav i arbeidet med oppfølging av sykemeldte

Dette fikk vi til

 • Vi utviklet et ICF-spørreskjema tilpasset arbeidsrettet rehabilitering, basert på kjernesettet
 • Vi utviklet en ICF-rapport som ble brukt i arbeidsrettet rehabilitering, i kommunikasjonen med Nav

Dette fant vi ut

 • ICF-kjernesettet i sin opprinnelige form er ikke egnet som kartleggings- og kommunikasjonsverktøy i arbeidsrettet rehabilitering. Det trenger tilpasning før det kan brukes.
 • Vi fant ut i samarbeid med Nav at ICF-spørreskjema og rapport er nyttige i arbeidsrettet rehabilitering fordi de er godt egnet til å
  • beskrive deltakernes ressurser og hindringer for å komme tilbake i arbeid
  • vurdere funksjonsnivå og arbeidsevne

Hva betyr det for praksis?

ICF-basert spørreskjema og rapport kan med fordel brukes i både arbeidsrettet rehabilitering og i oppfølgingen fra Nav.

Hvis du velger å ta det i bruk i arbeidsrettet rehabilitering, anbefaler vi å:

 1. Få en oversikt over kategoriene i ICF-kjernesettet. Det er disse kategoriene spørreskjemaet er basert på.
 2. La hver deltaker fylle ut ICF-spørreskjemaet.
 3. Skrive en ICF-basert rapport for hver deltaker. Rapporten kan fungere som et innspill til, og som en forbedring av, sluttrapporten/epikrisen. Rapporten bør sendes til Nav.

Mer om ICF og hvordan det kan brukes i praksis

Mer om prosjektet