Rapport Åpen arena 2017

Med mål om økt arbeidsdeltakelse for tjenester innen arbeid og helse, møttes rundt 76 tjenesteytere, tjenestebrukere, myndighetspersoner og forskere på Åpen arena.  Les mer i rapporten om hva som skjedde da arenaen fant sted 21.-22. mars 2017 på Sentralen i Oslo.

 

Meny