Kvalitetsregister

VERKTØY

Ved å delta i kvalitetsregisteret får du grunnlag til utviklings- og kvalitetsarbeidet i din institusjon, muligheten til å følge med på utvikling av egne resultater og sammenligne resultatene med gjennomsnittet for de andre institusjonene i registeret.
Kvalitetsregisteret skal bidra til utvikling innen arbeidsrettet rehabilitering og til å heve kvaliteten på de leverte tjenestene i hele utrednings- og behandlingsforløpet.
Mål for kvalitetsregisteret for arbeidsrettet rehabililitering
Om registeret
Innhold i registeret
Gjennomføring
Styringsgruppe
Om registeret
Dokumenterer resultater

Registeret samler og dokumenterer resultater på endring i arbeidsdeltagelse og selvvurdert arbeidsevne fra ARR-deltakere på rehabiliteringsinstitusjoner i alle helseregionene.

Deltakerne må gi samtykke

ARR-deltakerne må samtykke til å delta. Kvalitetsregisteret for arbeidsrettet rehabilitering (KAR) har konsesjon fra Datatilsynet

Kobles med Nav-data

Svarene fra spørreskjemaene som deltakerne svarer på, kobles mot data fra Nav, slik at vi kan følge endringene i arbeidsdeltakelse og økonomiske stønadsordninger i 12 måneder etter arbeidsrettet rehabilitering.

Innhold i registeret
Opplysninger om personer som gjennomfører arbeidsrettet rehabilitering i institusjonen
 • forhold ved arbeid
 • arbeidsevne
 • behandling
 • helse
 • økonomiske stønadsordninger
Bakgrunnsinformasjon om institusjonene som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering

Registreres én gang per år og når det skjer signifikante endringer i disse opplysningene:

 • antall pasienter per aktuelt år
 • snittalder pasienter
 • ventetid
 • type rehabilitering som institusjonen tilbyr
 • varighet på rehabiliteringen som institusjonen tilbyr
Gjennomføring

Deltakere som samtykker i å delta, svarer på spørreskjema  med mellom 2 og 15 spørsmål ved hvert av de fire registreringspunktene:

 1. rett før rehabilitering
 2. rett etter rehabilitering
 3. ved 6 måneder etter rehabilitering
 4. ved 12 måneder etter  rehabilitering

Spørsmålene legges inn i spørreskjemaene dere bruker fra før.

Oppbevaring av data

En fagperson ved institusjonen registrerer og overfører data til det elektroniske «Nettskjema» , hvor det lagres som eget prosjektområde på sikker server ved «Tjeneste for Sensitive Data» . Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), Universitetet i Oslo (UiO).

Styringsgruppe

Innsamling av data på rehabiliteringsinstitusjonene er testet i samarbeid med fem behandlingsinstitusjoner i en startfase. Disse er Muritunet, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Valnesfjord Helsesportssenter, Hernes Institutt og Rehabiliteringssenteret AiR. Deltakelse og bruk av kvalitetsregisteret er nå åpen for andre rehabiliteringsinstitusjoner.

Institusjoner som ikke deltar i kvalitetsregisteret

Det er fullt mulig å bruke spørreskjemaene som vi bruker i kvalitetsregisteret uten å delta i registeret.

KONTAKT
harald.vikne@arbeidoghelse.no

Meny