Kognitive tiltak innen arbeidsrettet rehabilitering: Undersøkelse av kvalitet og effekt

FORSKNINGSPROSJEKT, 2014-2018

Dette prøvde vi å finne ut

Kognitive evner som hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og planlegging er avgjørende for å prestere godt i arbeidslivet.

Formålet med prosjektet var å undersøke

Lær mer om sammenhengen mellom kognitiv fungering og psykiske plager

Dette fant vi ut

 • Oppmerksomheten er den av de kognitive funksjonene som bedres mest gjennom arbeidsrettet rehabilitering.
 • Deltakerne opplevde bedring i psykisk helse (angst, depresjon og helseplager), arbeidsevne og smerteplager 3 og 12 måneder etter arbeidsrettet rehabilitering.
 • Deltakerne som gjorde det best på oppmerksomhetstester tre måneder etter, hadde større sjans for å være i jobb ett år etter rehabiliteringen, enn de som ikke hadde bedre oppmerksomhetsevne tre måneder etter.

Vi fant også ut at

 • De som jobber 50% eller mer i året etter rehabilitering får bedret sin oppmerksomhet mer enn de som jobber 50% eller mindre
 • De som er sykemeldte og som har god arbeidshukommelse, har lavere sykefravær ett år etter
 • De som får arbeidsavklaringspenger (AAP) og som gjennom rehabiliteringen får bedret oppmerksomheten, har lavere sykefravær ett år etter

Hva betyr funnene for praksis?

Våre observasjoner viser at det så langt er lite fokus på å måle og trene opp oppmerksomheten i arbeidsrettet rehabilitering.

Slik kan du få mer fokus på oppmerksomhet i rehabiliteringen:

 • Kartlegg eller mål oppmerksomhetsevnen ved oppstart
 • Legg inn aktiviteter som krever eller trener oppmerksomhet:
  • Øvelser i oppmerksomt nærvær/mindfulness
  • Databasert trening av oppmerksomheten med veiledning fra kliniker
  • Tilpasset fysisk aktivitet som friluftsliv, uteaktivitet, svømming, gymsalaktiviteter, styrke- og kondisjonstrening med og uten apparater
 • Legg inn tiltak som fører til at deltakeren lærer mer om og blir mer bevisst på sin egen oppmerksomhetsevne, slik som:
  • Samtaler og undervisning basert på prinsipper fra jobbfokusert kognitiv terapi, psykoedukasjon og oppmerksomt nærvær
  • Undervisning om smerte

Mer om prosjektet

RELEVANTE SAKER

ARTIKLER OG RAPPORTER