Veileder for arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Arbeidsrettet rehabilitering i praksis – anbefalte elementer