Veileder for arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Bidragsytere

Veilederen er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering i samarbeid med representanter fra

Valnesfjord Helsesportssenter, Helse Nord
Hysnes Helsefort og Muritunet, Helse Midt-Norge
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Helse Vest
Hernes Institutt og Rehabiliteringssenteret AiR, Helse Sør-Øst