Veileder for arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Introduksjon

Denne veilederen beskriver hva Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering mener er god kvalitet innen arbeidsrettet rehabilitering i polikliniske og dag- og døgnbaserte tilbud i spesialisthelsetjenesten. Veilederen beskriver allment anerkjente prinsipper for arbeidsrettet rehabilitering. Den gir anbefalinger om teamarbeid og anbefalinger om elementer som kan inngå i et arbeidsrettet rehabiliteringsprogram. Forskningsgrunnlaget for anbefalingene gis underveis. Til sist i veilederen gis et overordnet teoretisk grunnlag for arbeidsrettet rehabilitering.

Veilederen er primært skrevet for fagpersoner som jobber med arbeidsrettet rehabilitering, enten dette er på dag-/døgninstitusjoner eller poliklinikker, med mål om å heve kvaliteten på fagfeltet. Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering ønsker videre at veilederen skal kunne anvendes av bestillere av arbeidsrettede rehabiliteringstjenester når disse stiller krav til tjenesteytelsen. Veilederen skal også kunne leses og brukes av personer og instanser som ønsker å få kunnskap om den arbeidsrettede rehabiliteringens rolle i arbeidslivet og spesialisthelsetjenesten.