Orientering mot arbeidsmarkedet (for deltakere uten arbeidsforhold)

RELEVANTE SAKER OG EKSEMPLER PÅ PRAKSIS