Formål

Enkelte deltakere søkes til arbeidsrettet rehabilitering uten å være i et ansettelsesforhold. De kan ha blitt sagt opp etter ett års eller lengre sykmelding, de kan selv ha valgt å avslutte et ansettelsesforhold, eller de kan av andre grunner enten ha vært lenge ute av arbeidslivet eller aldri kommet inn i det. Har de blitt gitt plass ved arbeidsrettet rehabilitering, er det vurdert at arbeidsdeltakelse er realistisk, og de skal selv være motivert for arbeidsdeltakelse. For disse deltakerne vil orientering mot arbeidsmarkedet være et sentralt element i rehabiliteringen.

Orientering mot arbeidsmarkedet skal bidra til å

  • gjøre deltakeren bevisst egne evner, ferdigheter og ønsker
  • gjøre deltakeren klar over krav og plikter i arbeidslivet
  • identifisere muligheter deltakeren har på arbeidsmarkedet
  • sette deltakeren i stand til å få innpass på arbeidsmarkedet