Veileder for arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Kvalitetsregister for arbeidsrettet rehabilitering

Det er i 2017 startet et kvalitetsregister for arbeidsrettet rehabilitering, drevet av Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering. Tilknyttet kvalitetsregisteret finnes et spørreskjema institusjoner og klinikker som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering, kan benytte seg av. Felles verktøy og prosedyrer på tvers av institusjoner/klinikker sikrer monitorering av resultater og sammenlignbare data.

RELEVANTE SAKER OG EKSEMPLER PÅ PRAKSIS