KURS FOR TEAM OG ORGANISASJONER

Arbeidsrettet rehabilitering

Dette kurset gir deg innsikt i arbeidsrettet rehabilitering. Arbeidsrettet rehabilitering skiller seg fra annen rehabilitering ved at hovedmålet for de som deltar er å komme tilbake i jobb til tross for helseplager. Kurset passer for dere som ønsker å få en grundig innføring i sentrale begreper og praksis i arbeidsrettet rehabilitering.

Innhold i kurset

 • Hva sier forskning om arbeid og helse?
 • Kan arbeid være helsefremmende?
 • Sykdomsidentitet
 • Arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten
 • Hvordan skille mellom arbeidsrettet rehabilitering og arbeidsfokus i rehabilitering?
 • Hvem passer arbeidsrettet rehabilitering for?
 • Hvorfor er arbeidsevne viktig i arbeidsrettet rehabilitering?
 • Spesifikk versus generell arbeidsevne
 • Internasjonal klassifikasjon av funksjon (ICF) med arbeidsfokus
 • Hvem har ansvar for hva i sykepengeåret?
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Samhandlingsreformen
 • Biopsykososial forståelse
 • Ressursorientert tankesett
 • Deltaker som aktør
 • Hva er tverrfaglig teamarbeid?
 • Hva kan tverrfaglig teamarbeid bidra til?
 • Hvordan kan man legge til rette for et godt teamarbeid?

VELG MELLOM
A) Nettkurs + digitale samlinger
B) Nettkurs + fysiske møter
C) Fysisk workshop

PRISER
Alle de tre variantene av kurset er gratis. Ved fysiske møter eller workshop dekker dere våre reiseutgifter.

MÅLGRUPPE
Team og organisasjoner som jobber med rehabilitering som har arbeid som hovedmål, og som vil lære hvordan man bidrar til at pasienten når sitt hovedmål: Å komme tilbake i arbeid.

KONTAKT
Lurer du på noe? Kontakt Olav Hahn

Ta kurset sammen med de du jobber med

A) Nettkurs + digitale samlinger

For team og organisasjoner som vil ta kurset sammen på nett. Kurset består av seks moduler. Etter hver modul som tas individuelt på nett, tar vi et felles digitalt oppsummeringsmøte som vi fasiliterer. Inntil åtte personer kan delta. Det er opp til dere hvor raskt dere vil gå fram, om dere for eksempel vil ha videomøte en gang i uka eller en gang i måneden. Når vi starter opp, lager vi sammen en plan som passer for dere.

B) Nettkurs + fysiske møter

For team og organisasjoner som vil ta kurset sammen på nett. Kurset består av seks moduler. Etter hver modul som tas individuelt på nett, tar vi et felles fysisk oppsummeringsmøte som vi fasiliterer. Det er opp til dere hvor raskt dere vil gå fram, om dere for eksempel vil ha møte en gang i uka eller en gang i måneden. Når vi starter opp, lager vi sammen en plan som passer for dere.

C) Fysisk workshop

For team og organisasjoner. Kurset tar en hel arbeidsdag. Første del av kurset er forelesning og andre del er workshop med gruppearbeid.