Arbeidsfokus i rehabilitering

KURS FOR TEAM OG INSTITUSJONER

Arbeidsfokus i rehabilitering

I dette kurset lærer du hvordan du bidrar til at pasienten i rehabiliteringen holder fokus på å komme tilbake i arbeid. Informasjonen er lett forståelig, med praksisnære eksempler og spørsmål.
Få mer info og avtal tidspunkt

Innhold i kurset

Modul 1: Arbeidets betydning for helse
Modul 2: Arbeidsevne
Modul 3: Sykefraværssystemet i Norge
Modul 4: Kartlegging og måling av funksjon og arbeidsevne
Modul 5: Arbeid som delmål i rehabilitering – hvordan får vi det til?

Modul 1: Arbeidets betydning for helse

 • Kunne definere hva rehabilitering med arbeid som delmål innebærer
 • Kunne vurdere arbeidets betydning for helse
 • Kunne begrunne hvorfor arbeid kan være ett viktig delmål i all rehabilitering

Modul 2: Arbeidsevne

 • Arbeidsevne, et sammensatt og komplekst begrep som premiss for sykefraværsordningen i Norge.
 • Hvordan bruke arbeidsevnevurdering i rehabilitering der arbeidsdeltakelse får økt fokus.

Modul 3: Sykefraværssystemet i Norge

 • Oppfølging av sykemeldte
 • Sykefraværsordninger i Norge
 • Samhandlingsreformen

Modul 4: Kartlegging og måling av funksjon og arbeidsevne

 • Ha kunnskap om begreper/modeller for funksjon og arbeidsevne
 • Vurdere bruk og anvende kartleggingsverktøy i rehabilitering

Modul 5: Arbeid som delmål i rehabilitering – hvordan får vi det til?

 • Hvordan implementere et arbeidsfokus i rehabilitering helt konkret?
 • Gjennomgang av tenkt rehabiliteringsforløp med eksempler der arbeidsfokus blir ivaretatt fra innsøkning til oppfølging i etterkant.
Dette har vært veldig nyttig. Kurset har gitt meg økt forståelse og kunnskap om forholdet mellom arbeid og helse.
Marius Opsahl, kommuneoverlege og fastlege i Vinje kommune

PRISER
A) Nettkurs + videomøter
Kr. 5000,- per organisasjon.
B) Nettkurs + fysiske møter
Maks kr 15000,- per organisasjon. Reiseutgifter kommer i tillegg.
C) Fysisk workshop
Maks kr 15000,- per organisasjon. Reiseutgifter kommer i tillegg.

MÅLGRUPPE
Team og organisasjoner som vil lære hvordan dere i rehabiliteringen bidrar til at pasienten holder fokus på å komme tilbake i arbeid.

Retur til arbeid er vedtatt som delmål i alle typer rehabilitering i Norge.

GODKJENNINGER
Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund og gir totalt 5 tellende timer.

Ta kurset sammen med de du jobber med

A) Nettkurs + videomøter

For team og organisasjoner som vil ta kurset sammen på nett. Kurset består av 5 moduler. Først tar alle modul 1 individuelt på nett, så oppsumerer vi modulen sammen på et videomøte som vi fasiliterer. Slik fortsetter vi modul for modul. Vi avslutter med en halvdags workshop som videomøte.

Det er opp til dere hvor raskt dere vil gå fram, om dere for eksempel vil ha videomøte en gang i uka eller en gang i måneden. Når vi starter opp, lager vi sammen en plan som passer for dere.

B) Nettkurs + fysiske møter

For team og organisasjoner som vil ta kurset sammen på nett, men med fysiske møter underveis og en fysisk workshop til slutt. Kurset består av 5 moduler. Først tar alle modul 1 individuelt på nett, så oppsummerer vi modulen sammen på et fysisk møte som vi fasiliterer. Slik fortsetter vi modul for modul. Vi avslutter med en halvdags fysisk workshop.

Det er opp til dere hvor rask framdrift dere ønsker, om dere for eksempel vil ha møte en gang i uka eller en gang i måneden. Når vi starter opp, lager vi sammen en plan som passer for dere.

C) Fysisk workshop

For team og organisasjoner. Kurset tar en hel arbeidsdag. Første del av kurset er forelesning og andre del er workshop med gruppearbeid.

Meny