Fasiliteringskurs, modul 2

FASILITERINGSKURS  MODUL 2

Gå i dybden på fasilitering av samskaping og tverrfaglighet

Kurset går over to dager og fokuserer på fasilitatoren som leder for utvikling av tjenester og innovasjonsprosesser.

3.-4. desember

Kl. 9-16 begge dagene,

Kurs i samarbeidmed Vestfold Fylkeskommune

Tønsberg

Kr. 5900,-

Hensikt

  • Reflektere over og bygge kompetanse på 6 kjernekompetanser i fasilitering, basert på International Assosiation of Fasilitators’ (IAF) «Core competences»
  • Skape bevissthet og forankring for arenaer og nettverk som drivkraft og støtte i endringsprosesser og eget utviklingsarbeid
  • Gi mulighet for å knytte teorier og metoder til eget utviklingsarbeid / prosjekt og få grunnlag til å prøve ut metoder og verktøy i egen praksis

Elementer i kurset

  1. Hva betyr det å «skape samhandlende relasjoner» med oppdragsgiver?
  2. Hva er hensiktsmessige gruppeprosesser?
  3. Hvordan skape og vedlikeholde en deltakende/inkluderende miljø?
  4. Hva må til for å fasilitere gruppen til hensiktsmessige og nyttige resultat?
  5. Hvordan utvikle og opprettholde fagkunnskap i fasilitering?
  6. Hvordan fremstå med profesjonelle holdninger til faget fasilitering?

 

Se programmet her

KURSHOLDER
Marianne Sempler

MÅLGRUPPE
Ledere og praktikere som driver med utviklingsoppgaver og/eller tverrfaglig arbeid

DU FÅR
Påfyll til Fasilitatorpermen som du fikk på Modul 1:
Nye metoder, teknikker og verktøy du bruker som fasilitator, samt bakgrunnsteorier og referanseliste

Praktisk øvelse i fasilitering

Mulighet til å knytte teorien til egne utviklingsoppgaver
Kursbevis Fasilitering Modul 2

Lunsj begge dager

Meny