Innhold

1: Arbeidsrettet rehabilitering

2: Arbeidsliv og arbeidslivintervensjoner

3: Funksjon og arbeidsevne

4: Tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid

5: Psykologiske og kognitive tilnærminger

6: Fysisk aktivitet og trening

7: Brukermedvirkning

8: Innovasjon og nettverk

I hovedsak inneholder litteraturoversikten systematiske kunnskapsoversikter (reviewer). I tillegg finner du noen bøker, både norske og utenlandske.

Når det gjelder tema nr 5 Psykologiske og kognitive tilnærming, og tema nr 6 Fysisk aktivitet og trening, er dette element som en multidisiplinær tilnærming innen arbeidsrettet rehabilitering ofte inneholder. Vi har derfor  med eksempler på litteratur også innenfor disse temaene.

Finn mer litteratur

PubMed inneholder over 22 millioner referanser innen biomedisinsk litteratur fra Medline, biovitenskaplige tidsskrift og elektroniske bøker. Mange referanser kan leses gratis i fulltekst frå PubMed Central og på nettsider til tidsskrift med gratis fulltekstversjon.

The Cochrane Collaboration produserer og publiserer gratis systematiske kunnskapsoversikter av intervensjoner i helsevesenet på Cochrane Reviews. Cochrane er internasjonalt anerkjent som høyeste standard innen evidensbasert medisin.  

Helsebiblioteket kjøper inn en rekke fagressurser, og gjør disse tilgjengelig på nettsida si. De fleste ressursene er tilgjengelig for alle norske nettbrukere. Helsebiblioteket gir deg blant annet gratis tilgang til mange tidsskrift som krever betaling for sine artikler.

 

1: Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering: innhold og resultater. Econ rapport. 2010. Rapport, gratis

Burstrom B, Nylen L, Clayton S, Whitehead M. How equitable is vocational rehabilitation in Sweden? A review of evidence on the implementation of a national policy framework. Disability and Rehabilitation, 2011; 33(6): 453–466. 

Chamberlain MA, Fialka Moser V, Schüldt Ekholm K, O’Connor RJ, Herceg M, Ekholm J. Vocational rehabilitation: an educational review. J Rehabil Med. 2009 Nov;41(11):856-69. Review. Gratis fulltekst

Crowther R, Marshall M, Bond GR, Huxley P. Vocational rehabilitation for people with severe mental illness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 2. Gratis fulltekst

Escorpizo R, Reneman MF, Ekholm J, Fritz J, Krupa T, Marnetoft SU, Maroun CE, Guzman JR, Suzuki Y,Stucki G, Chan CC. A conceptual definition of vocational rehabilitation based on the ICF: building a shared global model. J Occup Rehabil. 2011 Jun;21(2):126-33.

Khan F, Ng L, Turner-Stokes L. Effectiveness of vocational rehabilitation intervention on the return to work and employment of persons with multiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Gratis fulltekst 

Kuoppala J, Lamminpää A. Rehabilitation and work ability: a systematic literature review. J Rehabil Med. 2008 Nov;40(10):796-804. Gratis fulltekst

Norlund A, Ropponen A, Alexanderson K. Multidisciplinary interventions: review of studies of return to work after rehabilitation for low back pain. J Rehabil Med. 2009 Feb;41(3):115-21. Gratis fulltekst

Schandelmaier S, Ebrahim S, Burkhardt SC, de Boer WE, Zumbrunn T, Guyatt GH, Busse JW, Kunz R. Return to work coordination programmes for work disability: a meta-analysis of randomised controlled trials. PLoS One. 2012;7(11):e49760. doi: 10.1371/journal.pone.0049760. Epub 2012 Nov 19.

Aas R W. Raskt tilbake. Kunnskapsbasert rehabilitering av sykmeldte. Gyldendal Akademisk 2009. Bok

  

2: Arbeidsliv og arbeidslivsintervensjoner

Carroll C, Rick J, Pilgrim H, Cameron J, Hillage J. Workplace involvement improves return to work rates among employees with back pain on long-term sick leave: a systematic review of the effectiveness and cost-effectiveness of interventions. Disability and Rehabilitation, 2010; 32(8): 607–621 

de Boer AGEM, Taskila T, Tamminga SJ, Frings-Dresen MHW, Feuerstein M, Verbeek JH. Interventions to enhance return-to-work for cancer patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Gratis fulltekst

Foss, Ø. T. (2012). Jobbhelsa: helseboka for arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag Bok

Franche RL, Cullen K, Clarke J, Irvin E, Sinclair S, Frank J. Workplace-based return-to-work interventions: a systematic review of the quantitative literature. Institute for Work & Health (IWH) Workplace-Based RTW Intervention Literature Review Research Team. J Occup Rehabil. 2005 Dec;15(4):607-31. Review.

Gensby U, Lund T, Kowalski K, Saidj M, Jørgensen A M T, Filges T, Irvin E, Benjamin C. Amick III, Labriola M. Workplace Disability Management Programs Promoting Return to Work: A Systematic Review. Campbell systematic Reviews. 2012: 17 Gratis fulltekst

Hanson A. (2004). Hälsopromotion i arbetslivet. Sverige, Studentlitteratur AB. Bok

Hoefsmit N, Houkes I, Nijhuis FJ. Intervention characteristics that facilitate return to work after sickness absence: a systematic literature review. J Occup Rehabil. 2012 Dec;22(4):462-77. Gratis fulltekst

Hernes, T., Heum, I. og Haavorsen, P. (red.) (2010) Arbeidsinkludering. Om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds -Norge. Oslo, Gyldendal Akademisk. Bok

Higgins A, O’Halloran P, Porter S. J Occup Rehabil. Management of long term sickness absence: a systematic realist review. J Occup Rehabil. 2012 Sep;22(3):322-32.

MacEachen E, Clarke J, Franche RL, Irvin E. Systematic review of the qualitative literature on return to work after injury. Scand J Work Environ Health. 2006 Aug;32(4):257-69. Review. Gratis fulltekst

Nieuwenhuijsen K, Bültmann U, Neumeyer-Gromen A, Verhoeven AC, Verbeek JH, Feltz-Cornelis CM. Interventions to improve occupational health in depressed people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Gratis fulltekst

Palmer KT, Harris EC, Linaker C, Barker M, Lawrence W, Cooper C, Coggon D. Effectiveness of community- and workplace-based interventions to manage musculoskeletal-related sickness absence and job loss: a systematic review. Rheumatology (Oxford). 2012 Feb;51(2):230-42. Epub 2011 Mar 16. Gratis fulltekst

Pomaki G, Franche R L,  Murray E, Khushrushahi N, Lampinen T M. Workplace-Based Work Disability Prevention Interventions for Workers with Common Mental Health Conditions: A Review of the Literature. J Occup Rehabil 2012 Jun;22(2):182-95.

Sandvin, J. (red). (2008). Arbeid, sykdom og moral. Om legeattestert fravær og veien tilbake til jobb. Oslo , Fagbokforlaget. Bok

van Oostrom SH, Driessen MT, de Vet HC, Franche RL, Schonstein E, Loisel P, van Mechelen W, Anema JR. Workplace interventions for preventing work disability. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Apr 15;(2). Gratis fulltekst

Williams RM, Westmorland MG, Lin CA, Schmuck G, Creen M. Effectiveness of workplace rehabilitation interventions in the treatment of work-related low back pain: a systematic review. Disabil Rehabil. 2007 Apr 30;29(8):607-624.

  

3: Funksjon og arbeidsevne

Escorpizo, R., Finger, M. E., Glässel, A., Gradinger, F., Lückenkemper M, & Cieza, A. A systematic review of functioning in vocational rehabilitation using the international classification of functioning, disability and health. J Occup Rehabil. 2011 Jun;21(2):134-146

Fadyl, J K., Mcpherson, K M.,  Schlüter, P J., Turner-Stokes, L. Factors contributing to work-ability for injured workers: literature review and comparison with available measures. Disabil Rehabil. 2010;32(14):1173-83.

Tengland PA. The concept of work ability. J Occup Rehabil. 2011 Jun;21(2):275-85.

Côté D, Coutu MF. A critical review of gender issues in understanding prolonged disability related to musculoskeletal pain: how are they relevant to rehabilitation?  Disabil Rehabil. 2010;32(2):87-102. 

Shaw, L., & Lysaght, R. Cognitive and behavioral demands of work. In K. Jacobs (Ed.), Ergonomics for therapists (pp. 103-122). St. Louis, Missouri: Mosby Elsevier. Third edition 2011.Bok

Loisel, P., & Anema, J. R. Handbook of Work Disability: Prevention and Management. New York: Springer. 2013. Bok

Nordenfelt Lennart. The concept of work ability. P.I.E. Peter Lang S.A. Brussels 2008. Bok

  

4: Tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid

Karjalainen KA, Malmivaara A, van Tulder MW, Roine R, Jauhiainen M, Hurri H, Koes BW. Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for neck and shoulder pain among working age adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Gratis fulltekst.

Karjalainen KA, Malmivaara A, van Tulder MW, Roine R, Jauhiainen M, Hurri H, Koes BW. Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for subacute low-back pain among working age adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Gratis fulltekst.

Karjalainen KA, Malmivaara A, van Tulder MW, Roine R, Jauhiainen M, Hurri H, Koes BW. Multidisciplinary rehabilitation for fibromyalgia and musculoskeletal pain in working age adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 1999, Issue 3. Gratis fulltekst.

Turner-Stokes L, Nair A, Sedki I, Disler PB, Wade DT. Multi-disciplinary rehabilitation for acquired brain injury in adults of working age. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Gratis fulltekst

Reeves, S., Lewin, S., Espin, S., & Zwarenstein, M. Interprofessional Teamwork for Health and Social Care, 1 ed. Oxford, Wiley-Blackwell. 2020. Bok

Zwarenstein M, Goldman J, Reeves S. Interprofessional collaboration: effects of practice-based interventions on professional practice and healthcare outcomes (Review, Cochrane, 2009) Gratis fulltekst

Willumsen, E. (red): Tverrprofesjonelt samarbeid. Oslo, Universitetsforlaget, 2009. Bok

Andersson, J., Ahgren, B. Axelsson, S.B.,  Eriksson, A,. Axelsson R. Organizational approaches to  collaboration in vocational rehabilitation – an international literature review. International  Journal of Integrated Care 2011, Vol 11. Gratis fulltekst

Kvarnström, S., Willumsen, E., Andersson-Gäre, B., & Hedberg, B. How service users perceive the concept of participation, specifically in interprofessional practice (accepted for publication in British Journal of Social Work)

Kvarnström, S., Hedberg, B., & Cedersund, E. The dual faces of service user participation: Implications for empowerment processes in interprofessional practice (submitted)

  

5: Psykologiske og kognitive tilnærminger  

Henschke N, Ostelo RWJG, van Tulder MW, Vlaeyen JWS, Morley S, Assendelft WJJ, Main CJ. Behavioural treatment for chronic low-back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 7. Gratis fulltekst

Eccleston C, Williams ACDC, Morley S. Psychological therapies for the management of chronic pain (excluding headache) in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012. Gratis fulltekst

Price JR, Mitchell E, Tidy E, Hunot V. Cognitive behaviour therapy for chronic fatigue syndrome in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Gratis fulltekst

Hunot V, Churchill R, Teixeira V, Silva de Lima M. Psychological therapies for generalised anxiety disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Gratis fulltekst

Lysaght, R., Shaw, L.,  Almas, A., Jogia, A., & Larmour-Trode, S. Towards improved measurement of cognitive and behavioural work demands. 2008. Work, 31, 11–20.

Repål A., Berge T. Håndbok i kognitiv terapi. Gyldendal, Oslo, 2008. Bok

Haugli, L., Steen E. Når livet setter seg i kroppen. Mindfulness, muligheter, valg. Bazar, Oslo. 2011. Bok

De Vibe, M., Bjørndal A.,Tipton E., Hammerstrøm K., Kowalski K. Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) for Improving Health, Quality of Life, and Social Functioning in Adult. Campbell Systematic Reviews. 2012. 3. Gratis fulltekst

Staff, P. H., & Nordahl, H. M. Når plager blir sykdom: kognitiv behandling ved sammensatte lidelser (2. utgave). 2012. Oslo: Cappelen Damm. Bok

  

6: Fysisk aktivitet og trening

Schaafsma F, Schonstein E, Whelan KM, Ulvestad E, Kenny DT, Verbeek JH. Physical conditioning programs for improving work outcomes in workers with back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Gratis fulltekst

Foster C, Hillsdon M, Thorogood M. Interventions for promoting physical activity. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 1. Gratis fulltekst

Oesch P, Kool J, Hagen KB, Bachmann S. Effectiveness of exercise on work disability in patients with non-acute non-specific low back pain: Systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. J Rehabil Med. 2010 Mar;42(3):193-205. Gratis fulltekst

  

7: Brukarmedvirkning

Askheim, O.P. (2012) Empowerment i helse-og sosialfaglig arbeid. Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi? Bok

Rise, Marit By. Lifting the veil from user participation in clinical work – What is it and does it work? http://ntnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:512268 Dr. grad.

Kvarnström s., Willumsen E., Andersson-Gäre B., Hedberg B.  How Service Users Perceive the Concept of Participation, Specifically in Interprofessional Practice.  

British Journal of Social Work, Volume 42, Issue 1, 129-146.

  

8: Innovasjon og nettverk

Alasoini, T m.fl (2011) “Linking theory and practice. Learning networks at the service of workplace innovation”. Tykes Reports 75, Helsinki 2011

Darsø, Lotte (2011) Innovationspædagogik, kunsten at fremelske innovationkompetence. Fredriksberg: Samfundslitteratur Bok

Döös, M. Wilhelmson, L. & Backlund, T. (2001) Kollektivt lärande på individualistiskt vis. I Backlund T., Hansson H & Thunborg C. (red). (2001) ”Lärdilemman i arbetslivet”. Lund. Studentlitteratur. Bok

Ekman Philips, Marianne och Huzzard Tony (2004) ”Utvecklingens magiska källa” i Tom Tiller (red.) Aksjonsforskning i skole og utdanning. Kristiansand: Høyskoleforlaget AS Bok

Ellström, P-E (2009 b) ”Practice-based innovations – a learning perspective” bidrag till 6th International Conference on Researching Work and Learning in Roskilde – 2009

Hakkarinen K (2006) From monological and dialogical to trialogical approaches to learning, University of Joensuu,

Sempler, M, (2007). Open Space-metoden – den lärande organisation i praksis? Mastergradsoppgave i voksenpedagogikk. Universitetet i Tromsø

West, R. E. (2009). What is shared? A framework for studying communitiesof innovation.Educational Technology, Research, & Development .57 (3), 315-332.

NOU 2011:11. Innovasjon i omsorg

Stortingsmelding nr. 7 (2008-2009): Et nyskapende og bærekraftig Norge (Innovasjonsmeldingen)

.